ikona pliku doc

problemy edukacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego notatki

Notatka przedstawia doświadczenia i problemy edukacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego, na przykładzie czasopisma ŻYCIE SZKOŁY (rocznik 2011).


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47.50 kB.


Na podstawie zawartości jednego rocznika wybranego czasopisma zaprezentować i poddać analizie doświadczenia i problemy edukacyjne, jakimi żyje współczesne społeczeństwo polskie.
Doświadczenia i problemy edukacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego omówiono na przykładzie czasopisma pt. „Życie Szkoły” z rocznika 2011. Czasopismo to jest miesięcznikiem poświęconym edukacji wczesnoszkolnej. Adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli klas I – III, studentów pedagogiki oraz rodziców. W roku ukazuje się 11 numerów.
Artykuły zamieszczone w „Życiu Szkoły” z rocznika 2011 skupiały się przede wszystkim wokół następujących współczesnych doświadczeń i problemów edukacyjnych: kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, edukacja dziecka sześcioletniego, nauczanie z wykorzystaniem multibooka, istota i znaczenie nauczania zintegrowanego, wielointeligentna edukacja dziecka, podmiotowość w polskiej rzeczywistości szkolnej.
W numerze 2 czasopisma zamieszczony jest artykuł Krystyny Dąbek pt. „Sześciolatek w szkole”. Autorka zwraca uwagę na ważność edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju dziecka. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym stoją na progu swojej szkolnej kariery. Są one wdzięcznym podmiotem procesu dydaktycznego, chętnie się uczą i przyswajają nowe umiejętności. Oczekują od nauczyciela nie tylko ciekawych zajęć, ale również zrozumienia, wsparcia i pomocy. Dziecko na tym etapie uczy się przez działanie, przeżywanie, eksperymentowanie. Należy stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, które pozwolą mu uaktywnić różne sfery i zastosować naturalny w tym okresie dynamizm dziecięcy. Dziecko musi brać aktywny udział w zajęciach, musi czuć się „głównym aktorem spektaklu” reżyserowanego przez nauczyciela.
Materiał podany przez nauczyciela powinien uwzględniać różnorodne techniki uczenia, żeby umożliwić zapamiętanie wszystkim uczniom. Sześcioletni uczeń lubi działać, jest aktywn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!