ikona pliku doc

Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej notatki


  796 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 796
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37,50 kB.


Piotr Gajewski Gr. 11 Nr. Albumu: 4240 Problem bezrobocia młodzieży ? wyzwanie dla polityki społecznej Rozpoczynając rozważania na temat bezrobocia młodzieży, należałoby najpierw wyjaśnić, czym jest zjawisko bezrobocia oraz jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca lub jej brak. Otóż przez pracę możemy rozumieć fizyczne i umysłowe wykorzystanie zdolności ludzi do wytwarzanie dóbr materialnych oraz usług. Nie ulega wątpliwości, że spełnia ona istotną rolę w życiu człowieka, jak również funkcjonowania całego społeczeństwa. Praca spełnia trzy zasadnicze funkcje: ekonomiczną, dochodową i społeczną. Na funkcję ekonomiczną składa się tworzenie nowych wartości, które umożliwiają wzrost produkcji zarówno dóbr jak i usług, oraz przyczyniają się do wzrostu dobrobytu społecznego. Praca jest czynnikiem aktywizującym ludzi, który jednocześnie pozwala zdobyć określone dobra (dochód). Wynika to z drugiej wymienionej funkcji pracy - dochodowej. To właśnie określone dobra, jakie człowiek uzyskuje w wyniku wykonanej pracy stanowią źródło jego utrzymania. Ostatnią z wymienionych jest funkcja społeczna. Wyraża się ona w realizacji zawodowych aspiracji oraz potrzeby pracy. Bezrobocie jest przeciwstawieństwem pracy. Jest to sytuacja, w której istnieje grupa osób zdolnych do wykonywania określonej pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdujących możliwości zatrudnienia. Bezrobocie występuje w wielu formach i ma wiele wymiarów i aspektów ekonomicznych oraz społecznych. Biorąc pod uwagę przyczyny występowania bezrobocia, możemy wyróżnić kilka jego rodzajów: frykcyjne - polega on na tym, że grupa pracowników szuka możliwości zatrudnienia na lepszych niż dotychczas warunkach, pozostając chwilowo bez pracy (powstaje wówczas pewna liczba wolnych miejsc pracy oraz grupa bezrobotnych, szukających lepszych perspektyw); strukturalne - przyczyną powstania tego t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!