ikona pliku odt

Problem amerykanizacji kultury notatki

Amerykanizacja kultury


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.80 kB.


      Amerykanizacja - określony kompleks przemian, w wyniku których pewne wzorce, normy i wartości, ściśle przynależne kulturze Stanów Zjednoczonych, są narzucane innym krajom, co wpływa, w mniejszym lub większym stopniu, na kulturową reorientację tych krajów. Obecnie, ekspansja ta ma charakter głównie ekonomiczny i kulturowy, zaś jej zasięg jest globalny.
      Obecnie kulturę amerykańską charakteryzują raczej takie czynniki jak: technologizacja wszelkich przejawów życia, szybkość życia, ciągłe podróżowanie, większa niż gdzie indziej doniosłość pracy zawodowej w życiu obywateli, większe poczucie odpowiedzialności prawnej, a także mniejsze sformalizowanie stosunków międzyludzkich oraz rozluźnienie więzów rodzinnych.
      Mcdonaldyzacja - mówi poddaniu się przez miliony Amerykanów zwyczajowi konsumpcji w wielkich sieciach tanich restauracji. W ich wyniku, ludzie zaczęli postrzegać wszelkie dobra, nie tylko kulinarne czy handlowe, w kategoriach atrakcyjnego, a jednocześnie łatwo dostępnego towaru, który musi spełniać ich oczekiwania, by nie zostać odrzuconym i zamienionym na inny, konkurencyjny produkt. Misja, jakiej podjął się założyciel McDonald’sa Ray Kroc, uczynienia w dziedzinie żywienia mniej więcej tego, co w dziedzinie motoryzacji osiągnął Henry Ford, czyli masowej produkcji tanich aut, dostępnych niemal każdemu – okazała się być przedsięwzięciem nie tylko ogólnonarodowym, ale i ogólnoświatowym.
      Niektóre przejawy amerykanizacji w Polsce. Do przejawów amerykanizacji należą przemiany natury aksjologicznej, co oznacza, że pewne wartości, wzorce i normy funkcjonujące w społeczeństwie amerykańskim uważane są niekiedy przez nas samych za lepsze niż nasze własne, czyli za takie, jakie powinny obowiązywać i u nas; jakże często argumentem, przeważającym szale dyskusji nad jakąś kwestią sporną jest wykazanie, że tak a tak jest w Ameryce, co rozumie się samo przez
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.80 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!