ikona pliku doc

Prezydent ? król - władza wykonawcza i jej relacja z innymi organami notatki

relacje władzy wykonawczej z innymi organami


  415 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 415
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.50 kB.


Dorota Grabowska IIb nr 5 Temat: Prezydent ? król - władza wykonawcza i jej relacja z innymi organami władzy. Polska jest republiką, demokracją parlamentarną z systemem parlamentarno-gabinetowym. Zasady funkcjonowania państwa określa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Trójpodział władzy zaproponowany w wieku osiemnastym przez Monteskiusza zawiera w sobie podział władzy na: władzę ustawodawczą (prawodawczą); władzę sądowniczą oraz władzę wykonawczą. Władza wykonawcza to inaczej władza egzekutywa i polega ona na bezpośrednim zarządzaniu sprawami danego państwa. W Polsce ten rodzaj władzy spoczywa w rękach: Prezydenta, Rady Ministrów, czyli rządu (w skład Rady Ministrów wchodzi Premier, który jest jej szefem) oraz organy administracji rządowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce urząd Prezydent został ustanowiony pod rządami Konstytucji Marcowej i wzorowany na rozwiązaniach francuskich. Znacznie silniejsza wersja prezydentury powstała pod rządami Konstytucji Kwietniowej z 1935r. Instytucja Prezydenta RP funkcjonowała nieprzerwanie także w strukturze władz polskich na uchodźctwie. Znała ją także Mała Konstytucja z 19 lutego 1947r. Instytucja ta istniała do 1952r., czyli do uchwalenia Konstytucji Lipcowej- przyjęto wersję kolegialnej głowy państwa w postaci Rady Państwa. Urząd Prezydenta reaktywowano 7 kwietnia 1989 r., któremu przekazano uprawnienia dotychczasowej Rady Państwa. Także, chociaż w innej wersji, prezydentura została utrzymana w obowiązującej ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997r. Ogólne funkcje prezydenta określa art. 126 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!