ikona pliku doc

preromantyzm / sentymentalizm notatki

Jak w tytule.


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 57.00 kB.


Rozwój idei oświecenia poprzedziło powstanie wielkich systemów filozoficznych, po nich dopiero nastąpił rozwój poezji, w dużej mierze stojącej na usługach filozofii. Z romantyzmem było na odwrót. Został on zapoczątkowany głównie przez poetów upominających się o prawa dla uczucia, intuicji i oryginalności. Za nimi dopiero nastąpiły próby filozoficznego ujęcia nowego kierunku. Istotne było przekonanie, że nie filozofia, ale sztuka jest najwyższym wytworem ludzkim, poeta więc jest jednostką najwybitniejszą w społeczeństwie. Terenem rozwoju tych idei były głównie Niemcy. Gotfryd Herder (1744-1803) podkreślał i pokazywał związek człowieka z naturą. Dowodził, że istnieje ścisła zależność pomiędzy warunkami życia a charakterem ludzi, przez co każdy lud tworzy własną, odrębną kulturę, która jedynie odpowiada jego ?duchowi?. Herder odmówił więc poezji greckiej czy rzymskiej wartości wzoru do naśladowania, a wezwał pisarzy do twórczości oryginalnej, zgodnej z duchem narodu. Jan Wolfgang Goethe (1749-1832)- zasłynął najpierw jako kontynuator sentymentalizmu w ?Cierpieniach młodego Wertera?, potem jako dramaturg nie liczący się z rygorami poetyki klasycystycznej, a nawiązujący do utworów Wiliama Szekspira. Dziełem jego życia jest dramat w dwóch częściach pt. ?Faust? opowiadający o losach półlegendarnego renesansowego uczonego. Fryderyk Schiler (1759-1805) był głównie autorem dramatów (np. ?Zbójcy?), w których wypowiadał walkę panującym stosunkom społecznym, towarzyskim, i politycznym. W imię haseł wolności, świętości uczucia i pogardy dla obłudy żądał równości społecznej i swobód republikańskich, a także zniesienia przywilejów i konwenansów towarzyskich. Początki romantyzmu w Anglii wiążą się z nazwiskiem Jakuba Macphersona i jego ?Pieśniami Osjana?, nawiązującymi do tradycji rycerskich średniowiecza. Nawrót ku przes
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 57.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!