ikona pliku doc

preparaty do uodpornienia biernego notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 80,00 kB.


Preparaty do uodpornienia biernego
Zastosowanie gotowych przeciwciał pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego
    Lecznicze – niedobory immunologiczne, choroba (błonica, zatrucie jadem kiełbasianym), ukąszenie węża
    Profilaktyczne – w osłabieniu organizmu po chorobie, w przypadkach rozległych zranień, oparzeń, po zabiegach operacyjnych, po kontakcie z chorym na chorobę zakaźną.
Surowice odpornościowe
    Mogą być pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego
    Zawierają nieoczyszczone przeciwciała
    Obecnie nie są powszechnie stosowane

Immunoglobuliny
    otrzymywane z surowicy odpornościowej poprzez izolację i oczyszczenie frakcji gammaglobulin, zawierającej p/ciała.
    niektóre preparaty otrzymywane z surowicy uodpornionych czynnie (hiperimminizowanych) zwierząt, najczęściej koni lub bydła.
    Ostrożność ! – może wystąpić reakcja na obce gatunkowo białko
    bezpieczniej stosować immunoglobuliny pochodzenia ludzkiego.

Antytoksyny
    immunoglobuliny przeciwko toksynom (czyli preparaty, które neutralizują toksyny)
Zalety i wady stosowania uodpornienia biernego
Zalety
    Gotowe przeciwciała: natychmiastowe, wzmocnienie odporności
Wady
    krótkotrwała, kilkutygodniowa odporność
    reakcja alergiczna

Immunoglobuliny ludzkie
    wieloważne (poliwalentne) – preparaty normalnych immunoglobulin, których skład odpowiada zawartości przeciwciał w osoczu dawców z danej populacji
    swoiste – otrzymywane z wyselekcjonowanego osocza dawców z wysokim poziomem danych przeciwciał
    preparat domięśniowy zawiera 10-18% IgG z małą zawartością IgA i IgM z dodatkiem (lub nie) żrodka konserwującego – mertiolatu
    preparat dożylny (IVIG) – pozbawiony jest właściwości antykomplementarnych, dlatego nie powodują reakcji anafilaktycznych (zawiera co najmniej 95% IgG, której okres półtrwania wynosi 21-28 dni)

Należy bezwzględnie przestrzegać przeciwwskazań do stosowania immunoglobulin ludzkich
    wystąpienie w przeszłości ostrych reakcji nadwrażliwości związanych z podawaniem preparatów immunoglobulin ludzkich
    wybiórczy niedobór IgA z obecnością przeciwciał anty-IgA (możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej)
    ostra trombocytopenia (dotyczy tylko preparatów domięśniowych)

Wskazania do stosowania immunoglobulin ludzkich domięśniowych
    Niedobory immunologiczne – terapia substytucyjna w pierwotnych zaburzeniach odporności z niedoborami przeciwciał
    odstępy 2-4 tygodniowe; dawka miesięczna 100 mg/kg (0,66 ml/kg)
    Zapobieganie WZW A
    do 14 dnia od kontaktu z chorym na WZW A
    0,02-0,03 ml/kg (zalecana w niewielu przypadkach)
    Zapobieganie odrze
    w ciągu 6 dni od ekspozycji na wirusa
    0,25-0,3 ml/kg (nie przekraczać 15 ml)

Wskazania do stosowania immunoglobulin ludzkich dożylnych
    profilaktyka i leczenie zakażeń u osób z pierwotnymi zespołami niedoboru odporności
    profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych z wtórnymi zespołami niedoboru odporności takich jak:
    przewlekła białaczka limfatyczna
    osoby z AIDS
    biorcy szpiku kostnego
    osoby leczone immunosupresyjnie
    leczenie ciężkich zakażeń bakteryjnych
    leczenie chorób o podłożu immunologicznym
    leczenie zespołu Kawasaki
    w zespole wstrząsu toksycznego w przebiegu toksemii gronkowcowej lub paciorkowcowej (krążenie we krwi toksyn)

Swoiste preparaty immunoglobulin
Immunoglobulina przeciw HBsAg (HBIG)
    Otrzymywana z surowicy dawców z wysokim stężeniem anty-HBs (domięśniowo lub dożylnie)
    Profilaktyka poekspozycyjna zakażeń HBV (łącznie z podaniem szczepionki):
    ekspozycja na krew
    kontakt domowy z chorym na ostre WZW B (krew)
    narażenie na zakażenie przez kontakty seksualne z osobą chorą na WZW B
    noworodki urodzone przez matki zakażone HBV


Immunoglobulina przeciw wirusowi cytomegalii (CMV)
    Preparat do stosowania dożylnego – wskazania:
    zapobieganie i leczenie pierwotnego zakażenia wirusem w wyniku transplantacji narządów oraz osoby poddawane leczeniu immunosupresyjnemu

Immunoglobulina przeciw ospie wietrznej (VZV)
    Preparat do stosowania dożylnego – wskazania dotyczą osób o wysokim ryzyku powikłań choroby:
    osoby z upośledzeniem układu odpornościowego, które nie chorowały na ospę wietrzną
    kobiety w ciąży – w celu zapobieżenia powikłaniom po zachorowaniu
    noworodki, których matki zachorowały na ospę wietrzną w ciągu 5 dni przed lub 48 godzin po porodzie
    wcześniaki urodzone po 28 tyg. ciąży, jeżeli ich matki nie chorowały na ospę wietrzną, lub nic na ten temat nie wiedzą, oraz wcześniaki urodzone przed 28 tyg. ciąży lub o masie urodzeniowej poniżej 1000 g, bez względu na wywiad dotyczący choroby matki

Immunoglobulina przeciw tężcowi
    Preparat do stosowania domięśniowego – wskazania:
    profilaktyka poekspozycyjna, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PSO
    leczenie, dla złagodzenia objawów toksemii spowodowanej zakażeniem laseczką tężca

Lista surowic odpornościowych
    Antytoksyna błonicza
    Antytoksyna tężcowa
    Antytoksyna jadu żmij
    Antytoksyna botulinowa (jadu kiełbasianego)
    Surowica przeciw zgorzeli gazowej
    Surowica przeciw wściekliźnie

Lista immunoglobulin - Immunoglobuliny specyficzne
    immunoglobulina anty-D (Rh)
    Immunoglobulina p/tężcowa
    Immunoglobulina p/wirusowi ospy wietrznej
    Immunoglobulina p/wirusowi WZW B
    Immunoglobulina p/wściekliźnie
    Immunoglobulina p/różyczce
    Immunoglobulina p/Staphylococcus
    Immunoglobulina p/wirusowi cytomegalii
    Immunoglobulina p/ błonicy
    Immunoglobulina p/ wirusowi WZW A
    Immunoglobulina p/ KZM
    Immunoglobulina p/ krztuścowi
    Immunoglobulina p/ odrze Immunoglobulina p/ śwince

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 80,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!