ikona pliku doc

prawo pracy notatki


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 106.00 kB.


PRAWO PRACY
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
      Ogólne wiadomości o prawie pracy.
      Definicja i cechy stosunku pracy.
      Nawiązanie stosunku pracy (powołanie itd.).
      Ryzyko pracodawcy.
      Elementy umowy o pracę.
      Rozwiązanie umowy o pracę.
      Odpowiedzialność pracownika.
      Świadectwo pracy.
      Bezrobocie, instrumenty walki z bezrobociem.
      Związek zawodowy.
      Spór zbiorowy.
      Państwowa Inspekcja Pracy- zadania.
      Zasady prawa pracy.
      Spory z zakresu prawa pracy.
      Agencje pracy tymczasowej.
      Telepraca.
      Zakaz konkurencji.
      Pragmatyka służbowa.
      Rodzaje umów o pracę.
      Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
      Treść stosunku prawnego.
      Praca w godzinach nadliczbowych.
      Praca w porze nocnej.
      Praca kadry zarządzającej.
      Urlopy, wypoczynek.
      Praca w niedziele i święta.
      Bezrobocie.
      Praca, a służba.
      Młodociani
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE PRACY
Prawo pracy jest to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Prawo pracy nie normuje wszelkiej pracy człowieka, lecz pracę, gdzie przedmiotem zainteresowania prawa jest praca podporządkowana, na warunkach dobrowolnie przyjętych, wykonywana osobiście w celach zarobkowych przez osobę fizyczną, zwaną pracownikiem, na rzecz i pod kierownictwem drugiej strony, zwanym pracodawcą. Zarobkowanie ma charakter alimentacyjny. Praca dobrowolnie podporządkowana przeciwstawiana jest tzw. pracy jednostronnie wyznaczanej. Charakter pracy jednostronnie wyznaczanej ma przede wszystkim nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.
Pracę świadczy się również na podstawach cywilno- prawnych, czyli na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, czy umowy agencyjnej. Do niej kodeks pracy się nie stosuje. Do tego typu pracy stosuje się kodeks cywilny.
2. DEFINICJA I CECHY STOSUKU PRACY
Stosunek pracy zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami (pracownikiem, a pracodawcą).
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego ro
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 106.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!