ikona pliku rtf

prawo miedzynarodowe notatki

sciąga prawo miedzynarodowe i miedzynarodowe publiczne


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 51.23 kB.


Prawo miedzynarodowe publiczne‭
Prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu:‭ ‬nie tylko stosunki międzypaństwowe,‭ ‬ale także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami,‭ ‬tzn.‭ ‬Ogólnie stosunki między różnymi,‭ ‬niezależnymi od siebie I nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami.‭ ‬Prawo to reguluje stosunki zewnętrzne państw oraz oddziałuje na stosunki wewnętrzne.
W prawie międzynarodowym nie ma ustawodawcy prawa tworzone są przez państwo.
Prawo miedzynarodowe prywatne‭ ‬to przepisy utworzone na gruncie prawa miejscowego jest to zespół norm kompetencyjnych bądz kolizyjnych-‭ ‬zespół norm,‭ ‬których celem jest wskazanie określonego systemu prawnego właściwego,‭ ‬dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej.‭(‬jest to spowodowane pojawieniem się czynnika obcego,‭ ‬np.‭ ‬przejęcie spadku po osobie będącej obywatelem innego państwa‭)‬.
Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim‭ (‬sensu stricto‭) ‬to zespół norm kolizyjnych mających za zadanie,‭ ‬w stosunkach z zakresu prawa cywilnego,‭ ‬rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,‭ ‬rozgraniczenie sfer działania systemów różnych państw i określenie,‭ ‬które z nich należy stosować w jakich sytuacjach.‭
Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu szerokim‭ (‬sensu largo‭) ‬obejmuje normy kolizyjne‭ (‬czyli prawo prywatne międzynarodowe sensu stricto‭) ‬oraz normy merytoryczne‭ (‬ujednolicone lub czysto wewnętrzne‭) ‬regulujące sytuacje‭ (‬stosunki‭) ‬z elementem międzynarodowym‭ (‬obcym‭)
Ius gentium‭ (‬z łac.‭ ‬prawo narodów‭) – ‬część starożytnego prawa rzymskiego prywatnego,‭ ‬która odnosiło się do relacji prawnych obywateli rzymskich z cudzoziemcami.
W
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 51.23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!