plik doc

kazusy kodeks karny

Moje zadanie. Dostałam za nie 100 pkt
KAZUSY KODEKS KARNY       Czy w przemiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie polski kodeks karny co do czynu, którego dopusciła się Dagmara T. Zgodnie z zasadą personalną ( inaczej zasadą narodowości podmiotowej ) obywatel polski powinien stosowac się do prawa polskiego nawet gdy przebywa za granicą. Oznacza to, że po powrocie do kraju będzie on pociagniety do odpowiedzialności przed sądem polskim. Warunkiem jednak odpowiedzialności z...

plik jpeg

Partii polityczni

Finansowanie partii politycznych w Polsceedytuj Finansowanie partii politycznych w Polsce realizowane jest z trzech głównych źródeł: • dochody uzyskiwane przez partię z wykorzystaniem własnego majątku; • dochody od osób fizycznych w postaci składek członkowskich, darowizn, spadków oraz zapisów; • finansowanie z budżetu państwa. Spis treści [ukryj] • 1 Wykorzystanie majątku własnego • 2 Dochody od osób fizycznych • 3 Finansowanie z budżetu państwa • 4 Zobacz też • 5 Przypisy • 6 Li...

plik doc

popo

fajne
Protokół #2 Akademii Karmienia Piersią: Wskazówki dla szpitali wypisujących do domu matki i noworodki karmione piersią ABM Clinical Protocol #2 (2007 Revision): Guidelines for Hospital Discharge of the Breastfeeding Term Newborn and Mother: “The Going Home Protocol” THE ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE CLINICAL PROTOCOL COMMITTEE BREASTFEEDING MEDICINE Volume 2, Number 3, 2007 Matczyne czynniki ryzyka dla wystąpienia problemów w laktacji Wywiad / czynniki socjalne:  ...

plik docx

chora parkinsona

...

                   Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona (w skrócie PD - Parkinson's Disease) manifestuje się zaburzeniami ruchowymi które pojawiają się w różnych częściach ciała. Nazwa tej choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. Jego napisana w 181...

plik doc

prokuratura

Praca zawiera opis prokuratury, POZYCJA PRAWNA PROKURATURY ,Obecna pozycja prawna prokuratury, Immunitet prokuratora a etyka prokuratorska, Rola Prokuratury Generalnej, Zasady działania Prokuratury Generalnej, Funkcje Prokuratury Generalnej
POZYCJA PRAWNA PROKURATURY       Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce Instytucja prokuratury kształtowała się w Europie zarówno długo, jak i niejednolicie. Jej początki pojawiły się w XIV wieku we Francji. Tam bowiem prok...

plik jpg

any

i am a nice a nice girl looking a nice mani am a nice a nice girl looking a nice mani am a nice a nice girl looking a nice mani am a nice a nice girl looking a nice mani am a nice a nice girl looking a nice mani am a nice a nice girl looking a nice mani i am a nice a nice girl looking a nice man