ikona pliku pdf

Prawo Koczanowski notatki

Notatkipraktycznie w pełni wyczerpuja wymagania prof. Koczanowskiego


  170 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 170
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 747.70 kB.


Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej Literatura: Niedzielska „Prawo własności…”. Promioska Egzamin: pisemny; test + 2 kazusy (50% +1pkt – zal.), wielokrotny wybór
Prawo gospodarcze Prawo handlowe zajmowało się profesjonalnym obrotem gospodarczym (np. termin „kupiec”). Stosunki wymiany były podejmowane w celach merkantylistycznych. Po II wojnie światowej (w Polsce wyeliminowano własnośd prywatną poza rolnictwem) powstały przedsiębiorstwa paostwowe. Sektor paostwowy objął niemal całą gospodarkę. Powstało zatem prawo obrotu uspołecznionego - reglamentacja etc. Prawo obrotu uspołecznionego – przedmiot, który określał prawo w gospodarce socjalistycznej. Po roku ’89 odżył problem prawa gospodarczego. Gospodarka znów została oparta na zasadach wolnej konkurencji. Mimo, że w 2000r. wprowadzono Kodeks Spółek Handlowych, to normy Kodeksu Cywilnego obowiązują w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym (zasada jedności prawa cywilnego). Prawo handlowe bazuje głównie na normach prawa cywilnego. Jednak jest odrębnym działem prawa. Prawo gospodarcze dzieli się na:   Prywatne prawo gospodarcze (zasada wolności gospodarczej)(prawo handlowe) Prawo gospodarcze publiczne – reguluje stosunki z udziałem profesjonalistów, ale istnieje tu element paostwa (zasada wolności gospodarczej jest ograniczona przez organy paostwowe *koncesje, zezwolenia, ustawa antymonopolowa, podatki, cła. Ustawy stymulujące rozwój określonych dziedzin – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Prawo gospodarcze jest dyscypliną kompleksową – niesamodzielną; składają się na nią normy z innych dziedzin prawa (przede wszystkim cywilnego, ale też administracyjnego, karnego (przestępstwa gospodarcze) , finansowego, konstytucyjnego). Ich wspólną cechą jest to, że regulują one stosunki gospodarcze powstające w toku i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawowe źródła prawa gospodarcz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 747.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!