ikona pliku doc

Prawo i jego koncepcje notatki

prawo i jego koncepcje


  380 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 380
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 51.50 kB.


I. PRAWO - POJECIE I JEGO KONCEPCJE ?Uznanie, że prawo naturalne jest podstawą i wyznacznikiem granic prawa pozytywnego oznaczą uznanie za słuszne przeciwstawienie się władzy w sytuacji, gdy poważnie i często łamie zasady prawa naturalnego? Papieska Rada ?Iustitia et Pax? 1. Pojecie prawa 1.1. ?Prawo naukowe ? ?Istrneją (...) pojęcia praw rozwoju przyrody, praw życia społecznego oraz praw ekonomicznych, przez które rozumie się obiektywne prawidłowości procesów rozwojowych przyrodzie i społeczeństwie. Prawa te, formułowane przez przedstawicieli nauki, określane dlatego mianem naukowych, opisują i wyjaśniają związki zachodzące między różnymi zjawiskami w otaczających nas świecie?. Tadeusz Łukosz, Prawo dla ekonomistów, Wrocław 1998, s. 7. 1.2. ?Prawo w znaczeniu przedmiotowym ? ?.Prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym?. Wojciech Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznan 2006, s. 9. 1.3. ?Prawo w znaczeniu podmiotowym ? ?to ogół uprawnień przypisanych jednostce na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego?. Pod red. Bogusławy Grieli, Podsta-y prawa dla ekonomistów, Kraków 2005, s. 16. SCHEMAT NR 1 Źródło: Opracowanie własne 2. Koncepcje prawa 2.1. ?Koncepcje prawa pozytywnego ?WspóLnym elementem koncepcji pozytywistycznych jest założenie, iż prawo jest to zespół norm ustanowionych przez władze państwowe z zachowaniem odpowiedniej procedury. Za rzecz drugorzędną uważa się to, czy normy te odpowiadają normom moralnym, religijnym czy obyczajowym. Za podstawowy postulat uważane jest tzw. zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, czyli dostatecznej stabilności, jasności i pewności prawa. Stąd tendencja do formalizmu i lekceważenia roli ocen w procesie stanowienia, wykładni i stosowania prawa? Józef Krukowski, Wstęp do nauki o pań
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 51.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!