ikona pliku doc

Prawo - definicje notatki

Wyjaśnienie podstawowych definicji z prawa


  220 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 220
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB.


Prawo Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość Prawo ? zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny ? język tekstów prawnych podlegający ogólnym regułom języka z pewnymi wyjątkami. Zdolność prawna ? to możliwość bycia podmiotem prawa, czyli możliwość nabywania praw i obowiązki. W Polsce zdolność prawną posiada każdy człowiek bez względy na wiek, wierzenia, narodowość, rasę itp. Zdolność do czynności prawnych ? to możliwość nabywania praw i obowiązków z pomocą własnych czynności, które towarzyszą oświadczenia woli. Brak zdolności ? poniżej 13 roku życia. 13 ?16 można przeprowadzać transakcje pod kontrolą opiekunów, 16 ?18 można samodzielnie rozporządzać zarobionymi pieniędzmi. Po 18 roku ? pełna zdolność. Podmioty stosunków prawnych: osoby fizyczne (ludzie), osoby prawne (organizacje).O. fizyczne mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. O. Prawne maja zdolność prawną i zdolności do czynności prawnych w ograniczonym zakresie (szkoła nie może wykazywać zysków). Klasyfikacja osób prawnych: jest bo jest np. Skarb Państwa; 2. osoby prawne ustawowe, są powoływane do życia w ustawach (uniwersytety); 3. osoby prawne koncesyjne (rejestracyjne), otrzymują koncesje na wykonywanie pewnych czynności; 4. partie polityczne (organ państwowy nie może odmówić im rejestracji). Kultura ? sposób postępowania zbiorowości według norm określonych przez tą społeczność. Ma wymiar strukturalny, jej nosicielami są pewne grupy. Kultura obejmuje wytwory człowieka materialne i niematerialne. Życie społeczne ? to stosunki międzyludzkie polegające na wzajemnym oddziaływaniu między sobą. Państwo ? jest polityczną, hierarchiczną, przymusową, terytorialną i suwerenną organiza
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!