ikona pliku doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY notatki

Prawo cywilne z umowami w administracji


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 175.00 kB.


PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY
Gałęzie prawa:
      prawo konstytucyjne – prawo publiczne
      prawo administracyjne – prawo publiczne
      prawo finansowe – prawo publiczne
      prawo karne – prawo publiczne
      prawo procesowe – prawo publiczne
      prawo cywilne – prawo prywatne
      prawo pracy – prawo prywatne
Już w III w. n.e. dokonano podziału prawa na :
- prawo publiczne
- prawo prywatne
Prawo prywatne dotyczy interesów jednostek czyli w szczególności stosunków miedzy ludźmi.
Prawo publiczne są to normy, w których stosunki charakteryzują się tym, że po co najmniej jednej stronie występuje organ państwa lub organ samorządu terytorialnego, ewentualnie organizacja powołana do realizacji interesów publicznych wyposażony w kompetencje do władczego kształtowania sytuacji prawnej drugiej strony, a w razie nieposłuszeństwa organ ten może stosować przymus.
Różnica między organem rozstrzygającym w obu przypadkach:
- w prawie prywatnym organ niezawisły
- w prawie publicznym organ nie jest niezawisły
Fakt występowania organu po jednej ze stron nie musi przesądzać o publicznym charakterze takiej umowy.
Prawo cywilne jest zasadniczą częścią prawa prywatnego; to takie prawo, które ma swoje korzenie w przeszłości. Prawo rzymskie to prawo starożytnego Rzymu tzw. klasyczne prawo rzymskie to początki I, II w., a w szczególności rzymskie prawo prywatne, w którym są początki wielu rozwiązań, pojęć stosowanych ówcześnie w prawie cywilnym np. spółka, sprzedaż, najem itp.
Sama nazwa prawo cywilne pochodzi od łacińskiej nazwy jus cywile co oznacza prawo obywateli.
Kryterium odróżnienia prawa cywilnego od innych gałęzi prawa to kodeks cywilny, który reguluje stosunki cywilno-prawne.
Stosunek cywilno-prawny to rodzaj stosunku prawnego normowanego przez normy prawa cywilnego. Podstawą wyróżnienia jest tzw. metoda regulacji, która polega na uznaniu autonomiczności względem siebie stron stosunku prawneg
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 175.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!