ikona pliku doc

Prawo cywilne - wykład 3 notatki

ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, uznanie za zmarłego


  232 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 232
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72.50 kB.


Prawo cywilne dnia:10 maj 2009 r. Wykład 3 Brak zdolności do czynności prawnej : W prawie Polskim nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ( Art. 12 K.C). Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnej nie jest ważna ( art.14 K.C). Jednakże od tej zasady K.C. Wprowadza wyjątek czyli osoba niezdolna do czynności prawnej może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych, drobnych, bieżących spraw życia codziennego np. Dziecko może zrobić zakupy w sklepie, akcesoria szkolne. Ograniczona zdolność do czynności prawnej : Posiadają osoby fizyczne ,które ukończyły 13 rok życia ( tak zwani małoletni oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Art. 15 K.C.). Osoba taka może dokonywać następujące czynności prawne: 1) Czynności, które nie są po jej stronie rozporządzenia i zobowiązania (art. 17 K.C) , 2) zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, 3) zawierać umowę o pracę ( art. 22 K.C.), 4) rozporządzać swoim zarobkiem, 5) dotyczące przedmiotów majątkowych oddanych do jej swobodnego użytku przez przedstawiciela ustawowego. Pełna zdolność do czynności prawnych : posiadają ją osoby pełnoletnie co oznacza , że osoby te ukończyły 18 rok życia (art. 10 K.C.). Wyjątek : w razie zawarcia małżeństwa małoletni uzyskują pełną zdolność do czynności prawnych i zdolności tej nie tracą w razie unieważnienia małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia. Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej: Osoba fizyczna może być ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie ustanawia się opiekę chyba, że osoba taka pozostaje jeszcze pod władzą rodzicielską. Na skutek ubezwłasnowolnienia całkowitego osoba fizyczna traci zdoln
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!