ikona pliku doc

prawo cywilne notatki

definicje, pojęcie, rodzaje prawa cywilnego


  335 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 335
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 291.00 kB.


      Pojęcie i cechy prawa cywilnego
Prawo cywilne jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa i łącznie z innymi gałęziami, jak prawo konstytucyjne, finansowe, karne, itd. tworzy system prawa naszego państwa
      prawo cywilne – skodyfikowana gałąź prawa regulująca stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 kc).Prawo cywilne dzieli się na następujące działy: A/ część ogólna B/ prawo rzeczowe C/ zobowiązania
D/ prawo spadkowe E/ prawo rodzinne
      cechy prawa cywilnego :
A/ autonomia podmiotów – strony stosunku cywilnoprawnego nie znajdują się w prawnym stosunku podległości, strony są względem siebie autonomiczne
B/ demokratyzm – prawo cywilne oparte jest na równości stron zarówno względem siebie jak i względem prawa
C/ prawo ,,rozsądnego kompromisu” – sam ustawodawca wyważa kompromis między pozostającymi w sprzeczności interesami stron albo też kompromis ten osiąga się poprzez umowę
D/ ,,samoobsługowy charakter” prawa cywilnego – podmioty prawa cywilnego same decydują czy skorzystają z przysługujących im uprawnień
E/ podmiotowość – podmiot prawa cywilnego może ale nie musi korzystać z przysługujących mu uprawnień
F/ różnorodność sankcji prawa cywilnego – podmiot prawa cywilnego naraża się na sankcje gdy narusza swoje obowiązki czy to działając niezgodnie z zakazem lub nakazem wynikającym z ustawy (tj. KC) czy też naruszając swoje powinności które zostały określone w zawartej umowie. Najczęściej sankcje prawa cywilnego polegają na:
- nieważności, bezskuteczności umowy
- obowiązku naprawienia szkody
- przymusowym wykonaniu zobowiązania
- przymusowym rozwiązaniu (przekształceniu) stosunku prawnego

2. pojęcie i elementy stosunku cywilnoprawnego
A/ stosunek cywilnoprawny – to zachodzący między równorzędnymi prawnie stronami stosunek społeczny na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste.
B/ elementy stosunku cyw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 291.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!