ikona pliku doc

prawo cywilne notatki

prawo cywilne


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.50 kB.


Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami.
Regulacja prawno – cywilna oparta jest na stosunkach prawnych o charakterze majątkowym.
Prawna równorzędność stron to cecha charakterystyczna prawa cywilnego.
Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dn. 23.IV.1964r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:
      Część ogólna. Znajdują się w niej zagadnienia ogólne dla pozostałych działów prawa cywilnego.
      Prawo rzeczowe. Reguluje prawne formy korzystania z rzeczy. Podmiotem korzystania muszą być rzeczy – materialne części przyrody, drugą cechą jest to, że te formy korzystania z rzeczy są jako podmiotowe prawo bezwzględne.
      Zobowiązania – prawo zobowiązań. Normy regulują stosunki zobowiązaniowe powstające pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Prawa jednego podmiotu – wierzyciela do żądania drugiego podmiotu – dłużnika – świadczenia (pewnego zachowania).
      Prawo spadkowe, reguluje przejścia praw i obowiązków zmarłego na inne podmioty prawa.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale której prawo daje zdolność prawną do czynności prawnych.
Pojęcie prawa podmiotowego – jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikające ze stosunku prawnego możności postępowania w określony sposób.
Podstawowy podział praw podmiotowych:
      prawa względne – prawo przysługujące wobec danej osoby (obowiązek zachowania określonej osoby)
      prawa bezwzględne- prawa skuteczne przeciwko każdej osobie, obowiązki powiązane z tym prawem obowiązują wszystkich
Podział praw:
      majątkowe – prawa rzeczowe, mają charakter bezwzględny, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych; prawa rodzinne o charakterze majątkowym, prawo do spadku
      niemajątkowe – można wyróżnić w tej grupie praw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!