plik doc

transplantologia

aspekty prawne i moralne transplantologii
Katarzyna Gross 14.01.2016 Pielęgniarstwo dla pracujących Rok I, sem I ASPEKTY PRAWNE I MORALNE DOTYCZĄCE TRANSPLANTACJI Początkiem ery transplantologii określa się wydarzenie sprzed 50 lat, kiedy miało miejsce wykonanie pierwszego przeszczepu nerki u człowieka. Jest to moment spektakularnego i gwałtownego rozwoju tej gałęzi medycyny a co za tym...

plik doc

prawo opis umów


Umowa spedycji - WZÓR UMOWY Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Umowa składu - WZOR UMOWY Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Pobierz bezpłatny wzór umowy. Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na pod...

plik pdf

podstawy prawa

PRAWO RODZINNE- (dział prawa cywilnego, nie ma samodzielnego charakteru)- tworzą normy regulujące podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny (sposób zawarcia małżeństwa, osobowe majątkowe relacje między małżonkami, relacje rodziców z dziećmi itd.) PRAWO OPIEKUŃCZE- Normy dotyczące zabezpieczenia ogółu interesów życiowych (sprawy osobowe i majątkowe)osobom małoletnim, nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej. OSOBA FIZUCZNA- Osoba posiadająca zdolność prawną (od chwili...

plik doc

łacina

rzeczowniki do ćwiczeń
Słowa do ćwiaczeń w odmianach I deklinacja Iustitia, - ae – sprawiedliwość Causa, -ae - sprawa Concordia - zgoda Curia, -ae – sąd Gloria, -ae - sława Ignorantia - nieznajomość Iustitia - sprawiedliwość Littera – litera pismo, literatura, nauka Mora - zwłoka Natura - natura Neglegentia - lekceważenie Nuptiae – arum – małżeństwo Patria, ae - ojczyzna Poena - kara Poeta - poeta Prudentia - roztropność Regina – ae - królowa Schola - szkoła Sententia, -...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo podstawa
Słowo Znaczenie Tłumaczenie Własna wersja tłumaczenia Wersja do porównania Adopto, –are - adoptować Adaptabantur Byli adoptowani condemno, -are - oskarżam Condemnaberis Będziesz oskarżony creo, creare - tworzyć Creat Tworzy damno –are – szkodzić Damnabit Oskarży guberno, - are – rządzić Gubernamus Rządzimy interpello, -are - wzywać Interpellamini Jesteście wzywani investigo – are - śledzę Investigor Jestem śledzony iuvo, -ar...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo, podstawa
Koniugacja Słowo tłumaczenie 1 adopto - 1 - adoptować 1 condemno, 1 - oskarżam 1 creo, creare - tworzyć 1 damno -1 – szkodzić 1 guberno, 1 – rządzić 1 interpello, 1 - wzywać 1 investigo - are - śledzę 1 iuvo, - 1 - sprzyjać 1 nego, 1 – zaprzeczać 1 obligo - 1. – zobowiązać 1 probo -1 - dowodzić 1 puto, - are - sądzę 1 servo, 1 - strzec 1 specto, 1 - oglądam 1 sto, 1 – stoję 1 supero, 1 – przewyż...

plik doc

łacina czasowniki

czsowniki dla odmian z łaciny prawniczej, podstwawa
Do odmiany Słowa Kon. Skojarzenia Sum, esse, fui być Accuso, accusare, accusavi, accusatum oskarżać 1 Adiuvo adiuvare adiuvi, adiutum sprzyjać 1 Appello –are, -avi, -atum nazywać 1 Capto – are, -avi, -atum chwytać 1 Clamo 1 krzyczeć 1 Cogito 1...

plik doc

Piractwo komputerowe

Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z 30.03.2000r. prawo własności pr
Temat referatu: Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z...

plik doc

Prawo- prawo pracy

Zamieszczam notatkę dotyczącą prawa pracy :)
Praca jest to każda celowa działalność człowieka wykonywana przy użyciu sił fizycznych lub zdolności intelektualnych zmierzająca do zaspokajania potrzeb własnych lub potrzeb innych osób. Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne pomiędzy pracownikiem, a zatrudniającym go pracodawcą. Pracodawca jest to jednostka organizacyjna nawet gdy nie posiada os. prawnej, a także os. fiz. jeżeli zatrudniają pracowników. Pracownik- pracownikiem jest osoba...