plik pdf

Cele apelacji wyrok

Wyrok sądu w sprawie szybkości postępowania.
Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia 24 września 2015 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r., stwierdził, że uczestnicy postępowania T.W. i C. W. nabyli nieodpłatnie z mocy samego prawa na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, na zasadach wspólności małżeńskiej ustawowej, własność nieruchomości położonej w miejscowości Ż., stanowiącej działkę gruntu o po...

plik docx

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Zajęcia z prawa spadkowego
Stwierdzenie nabycia spadku W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych normowanych przez Kodeks cywilny i inne źródła prawa cywilnego. W pewnych przypadkach mogą to być również prawa i obowiązki regulowane wynikające ze stosunków regulowanych przepisami innych gałęzi prawa. Spadek nie jest jedynie pewną masą aktywów, w jego skład wchodzą również długi zaciągnięte przez spadkodawcę. W podanym stanie faktycznym w skład spadku wchodzi...

plik doc

transplantologia

aspekty prawne i moralne transplantologii
Katarzyna Gross 14.01.2016 Pielęgniarstwo dla pracujących Rok I, sem I ASPEKTY PRAWNE I MORALNE DOTYCZĄCE TRANSPLANTACJI Początkiem ery transplantologii określa się wydarzenie sprzed 50 lat, kiedy miało miejsce wykonanie pierwszego przeszczepu nerki u człowieka. Jest to moment spektakularnego i gwałtownego rozwoju tej gałęzi medycyny a co za tym...

plik doc

prawo opis umów


Umowa spedycji - WZÓR UMOWY Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Umowa składu - WZOR UMOWY Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Pobierz bezpłatny wzór umowy. Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na pod...

plik pdf

podstawy prawa

PRAWO RODZINNE- (dział prawa cywilnego, nie ma samodzielnego charakteru)- tworzą normy regulujące podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny (sposób zawarcia małżeństwa, osobowe majątkowe relacje między małżonkami, relacje rodziców z dziećmi itd.) PRAWO OPIEKUŃCZE- Normy dotyczące zabezpieczenia ogółu interesów życiowych (sprawy osobowe i majątkowe)osobom małoletnim, nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej. OSOBA FIZUCZNA- Osoba posiadająca zdolność prawną (od chwili...

plik doc

łacina

rzeczowniki do ćwiczeń
Słowa do ćwiaczeń w odmianach I deklinacja Iustitia, - ae – sprawiedliwość Causa, -ae - sprawa Concordia - zgoda Curia, -ae – sąd Gloria, -ae - sława Ignorantia - nieznajomość Iustitia - sprawiedliwość Littera – litera pismo, literatura, nauka Mora - zwłoka Natura - natura Neglegentia - lekceważenie Nuptiae – arum – małżeństwo Patria, ae - ojczyzna Poena - kara Poeta - poeta Prudentia - roztropność Regina – ae - królowa Schola - szkoła Sententia, -...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo podstawa
Słowo Znaczenie Tłumaczenie Własna wersja tłumaczenia Wersja do porównania Adopto, –are - adoptować Adaptabantur Byli adoptowani condemno, -are - oskarżam Condemnaberis Będziesz oskarżony creo, creare - tworzyć Creat Tworzy damno –are – szkodzić Damnabit Oskarży guberno, - are – rządzić Gubernamus Rządzimy interpello, -are - wzywać Interpellamini Jesteście wzywani investigo – are - śledzę Investigor Jestem śledzony iuvo, -ar...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo, podstawa
Koniugacja Słowo tłumaczenie 1 adopto - 1 - adoptować 1 condemno, 1 - oskarżam 1 creo, creare - tworzyć 1 damno -1 – szkodzić 1 guberno, 1 – rządzić 1 interpello, 1 - wzywać 1 investigo - are - śledzę 1 iuvo, - 1 - sprzyjać 1 nego, 1 – zaprzeczać 1 obligo - 1. – zobowiązać 1 probo -1 - dowodzić 1 puto, - are - sądzę 1 servo, 1 - strzec 1 specto, 1 - oglądam 1 sto, 1 – stoję 1 supero, 1 – przewyż...