ikona pliku pdf

prawa i lewa półkula mózgu notatki

praca samokształceniowa na temat prawej i lewej półkuli w mózgu,z przedmiotu anatomia


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 556.63 kB.


Esej z anatomii. Temat: Prawa i lewa półkula mózgu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Instytut Pielęgniarstwa Cygan Marta rok 2012
1
Wstęp. Mózg jest częścią ośrodkowego układu nerwowego. Mózg ( cerebrum) ma kształt elipsy spłaszczonej od dołu. Wyróżnia się w nim dwie półkule, prawą i lewą. Zewnętrzna warstwa półkul tworzy istotę szarą, zwaną płaszczem (palium), a wewnętrzną - istotę białą, w której są skupiska neuronów w postaci jąder podkorowych. Płaszcz zwany korą mózgu jest pofałdowany, dlatego wyróżnia się w nim liczne bruzdy i zakręty. Dzięki temu powierzchnia kory jest dużo większa niż gdyby powierzchnia ta byłaby gładka. W każdej półkuli mózgu wyróżnia się powierzchnię wypukłą - facies convexa, przyśrodkową - facies medialis i podstawną - facies basilaris. Powierzchnie przyśrodkowe oddziela od siebie szczelina podłużna mózgu, w którą wnika sierp mózgu - falx cerebri. Szczelina pozioma - fissura horizontalis oddziela powierzchnię podstawną półkul mózgu od móżdżku. [1] Rozwinięcie.
Rys.1 Półkule mózgu – widok z góry[4-str.103]
2
Mózg jest oddzielony od kości czaszki przez opony mózgowe i płyn mózgowo - rdzeniowy, wypełniający przestrzeń podpajęczynówkową. Z części mózgu zwanego międzymózgowiem wyrastają półkule mózgu zwane kresomózgowiem. Półkule mózgu wyrastają w życiu płodowym z międzymózgowia i rozwijając się we wszystkich kierunkach zakrywają pień mózgu, dopasowywując się do wielkości czaszki. Na każdej z półkul wyróżnia się trzy powierzchnie, powierzchnia przyśrodkowa zwrócona do drugiej półkuli, powierzchnia podstawowa spoczywająca na podstawie czaszki oraz powierzchnia boczna wypukła. Każda z półkul podzielona jest głębszymi bruzdami również na płaty z przodu płat czołowy, z dołu i boku płat skroniowy, w środku płat ciemieniowy, z tyłu płat potyliczny, niewidoczny na powierzchni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 556.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!