ikona pliku doc

PRACA ZALICZENIOWA Z METODOLOGII BADAŃ notatki


  2535 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2535
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38,50 kB.


Kamińska Edyta Katarzyna Kierunek: Pielęgniarstwo ?pomostowe? Poziom: A Studium przypadku Edukacja pacjenta z cukrzycą I stopnia ? insulinozależną. Cel pracy: Przedstawienie programu edukacji pacjenta z cukrzycą I typu. Przedmiot badań: Pacjent z cukrzycą insulinozależną. Problem główny: Jaki jest zakres programu edukacji pacjenta z cukrzycą? Problemy szczegółowe: Czy pacjent zna istotę choroby, jej objawy ? Czy pacjent zna ostre i późne powikłania choroby? Czy pacjent umie rozpoznać objawy niedocukrzenia i wie jak powinien się zachować w danej sytuacji? Czy pacjent umie korzystać z glukometru i czy zna zasady korzystania z niego? Czy wie do czego służy pen ? czy umie się nim posługiwać? Czy pacjent zna formy przyjmowania insuliny, rozpoznaje rodzaje insulin w zależności od czasu ich działania? Czy pacjent umie korygować dawki leku w zależności od poziomu cukru we krwi? Czy pacjent wie jak interpretować wyniki badań? Czy pacjent wie co to jest samokontrola i samoopieka w cukrzycy? Czy pacjent zna zasady diety cukrzycowej? Czy pacjent zna zasady pielęgnacji w chorobie? Hipoteza główna: Realizacja zadań wynikających z funkcji edukacyjnej przez pielęgniarkę. Hipotezy szczegółowe: Pacjent posiada wystarczający zasób wiedzy na temat choroby, zna ostre i późne powikłania choroby. Pacjent zna objawy niedocukrzenia i wie jak powinien postąpić w takiej sytuacji. Pacjent potrafi posługiwać się glukometrem. Pacjent umie posługiwać się penem. Pacjent zna rodzaje insulin i czas ich działania. Pacjent potrafi modyfikować dawki leku. Interpretuje wyniki badań. Potrafi prowadzić samokontrolę i samoopiekę. Pacjent wie jaka dieta wskazana jest w cukrzycy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!