ikona pliku docx

praca zaliczeniowa notatki

Praca jest oceniona na b. dobry


  206 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 206
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38.35 kB.


PRACA ZALICZENIOWA Z :  WSPÓŁCZESNE PROBLEMY W PSYCHOLOGII

Maria Kucharska, Studia II- o stopnia, kier : Resocjalizacja semestr I- y

Temat pracy zaliczeniowej: „Świadomość i nie świadomość w procesach emocjonalnych”

  1.  Czym jest świadomość?

      Świadomość w ujęciu filozoficznym, ( łac. conscientia od cum scientia = towarzyszący wiedzy). To coś, co każdy z nas posiada, to odczucie własnego istnienia i swych czynów3. Być świadomym, to znaczy wiem, co czynię, co robię żyję ze świadomością istnienia4. Takie rozdwojenie pozwala nam, jako człowiek na wyróżnienie się spośród istniejących w naturze rzeczy5. „Rzeczy natury istnieją wyłącznie bezpośrednio i w jeden sposób, natomiast człowiek będąc istotą duchową żyje na dwa sposoby: z jednej strony istnieje w takim sensie jak rzeczy natury, z drugiej strony istnieje również dla siebie, kontempluje (głębokie rozmyślanie, rozpamiętywanie) się, zdolny jest do tworzenia wyobrażeń samego siebie, myśli o sobie, jest, więc duchem z powodu tej działalności cechującej byt w sobie”6. Według literatury psychologicznej zwykła czuwająca świadomość człowieka obejmuje spostrzeżenia mysli, uczucia, wyobrażenia i pragnienia występujące w danym momencie i całą aktywność psychiczną, na której skupia człowiek uwagę7.  

Treść świadomości: w ujęciu psychologicznym, termin swiadomość ( consciousness), jest wieloznaczny.  To znaczy, że tego terminu możemy używać do określenia stanu ogólnego naszej psychiki lub jej specyficznej treści np.: mówimy, że jesteśmy „świadomi” przeciwstawiając to sytuacji, gdy „byliśmy nie świadomi” ( w znieczuleniu ogólnym lub w czasie snu)8. Również mówimy, że byliśmy „ świadomi” jakiejś informacji lub działania, co oznacza, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Związku z powyższym zachodzi tu pewna spójność, musimy być świadomi w znaczeniu stanu naszej psychiki9.

         Świadomość to stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Świadomość odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości10. Człowiek za pomocą czynności świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Świadomość jednak nie jest jedyną formą odzwierciedlania rzeczywistości, ale najwyżej rozwiniętą. Świadomość nie jest także jedynym rodzajem odzwierciedlenia wewnętrznego, ponieważ u organizmów żywych obserwujemy również fizjologiczne i motoryczne jej formy zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z kierowaniem się cechami rzeczywistości. Świadomość ma charakter dynamiczny i nie jest ona czymś stałym, lecz procesem czynnym, który odkrywa rzeczywistość i wydobywa nowe jej aspekty. Świadomość może być aktualna, jako czynności świadome, które występują w określonym momencie czasu, oraz latentna (potencjalna), jako stan, w którym człowiek ma możność uświadomienia sobie czegoś, ale aktualnie sobie tego nie uświadamia.

2.  Co to, jest nieświadomość?

     To informacje, które uznajemy za nieświadome, gdy nie możemy wyjaśnić jakiegoś zachowania działaniem czynników, które były obecne w świadomości11. Pierwszą teorię mechanizmów nieświadomych stworzył S. Freud, który dowodził, że pewne doświadczenia życiowe, traumatyczne wspomnienia i zakazane pragnienia są wystarczające, aby pewne szczególne procesy psychiczne usunęły je trwale ze świadomości12. Istnieje wiele procesów nieświadomych, które nie docierają do świadomości, np.: regulacja krwi. Ponieważ nasz układ kontroluje informację fizjologiczną, bez udziału naszej świadomości reagując na nie czy chcemy czy nie. Dlatego niektóre nieświadome czynności można uznać za świadome13. Dlatego też potrzebna jest psychoterapia, iż nie wystarczy powiedzieć osobie, że w depresji: „Weź się w garść”, a osobie, która odczuwa potrzebę nieustannego mycia rąk wytłumaczyć, że to, co robi, nie ma logicznego sensu i jest dla niej szkodliwe?

Dlatego, że osoby te nie wiedzą, dlaczego tak się zachowują. Nie znają przyczyn i motywów swojego cierpienia.

Odkrycie, że nie jesteśmy świadomi wielu procesów, które zachodzą w naszej głowie motywów, emocji, przekonań, lęków jest fundamentem psychoterapii. Piszę „odkrycie” a nie „teoria”, gdyż istnienie nieświadomości właściwie nie podlega dziś dyskusji. Terapeuta poznawczy powie o myślach automatycznych (a więc takich, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy), humanistyczny o nie dopuszczaniu do siebie swoich potrzeb, (czyli sprawianiu, że znajdują się one poza naszą świadomością), psychodynamiczny będzie mówił o wypartych do nieświadomości emocjach. Istnieją, więc różne poglądy na to, jak, dlaczego i w jakim zakresie nasze życie psychiczne toczy się nieświadomie, ale nikt nie kwestionuje tego, że tak jest. Praca psychoterapeuty polega przede wszystkim na pomocy w „wydobywaniu” treści nieświadomych na powierzchnię. Jest to fascynujące zajęcie. Wymaga również pewnej wiedzy i wyćwiczenia, żeby wiedzieć, gdzie szukać i jak nie „wypłoszyć” nieświadomego, tylko „zachęcić” do ujawnienia się. Domyślam się, że, nieświadome myśli, emocje czy wspomnienia są zazwyczaj nieprzyjemne, przykre, smutne lub budzące lęk, można, więc zapytać, Po co je sobie uświadamiać? Czy nie będzie nam gorzej, jeśli uświadomimy...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38.35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!