ikona pliku docx

praca zaliczeniowa notatki

praca zaliczeniowa


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,00 kB.


Profilaktyka ucznia niedostosowanego społecznie

        Faktem jest, iż każdy homo sapiens po to, aby awansować do kategorii homo socialis na przestrzeni swego życia wchodzi w szereg ról społecznych. O tym, w jaki sposób je pełnić, uczy się w przebiegającym na wielu płaszczyznach procesie socjalizacji.               

         Profilaktyka to złożony mechanizm, którego celem jest wspomaganie człowieka w radzeniu sobie z problemami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także proces ograniczania i likwidowania czynników niekorzystnych  dla zdrowia i życia człowieka. W kontekście analizowanego zagadnienia przedmiotem profilaktyki szkolnej jest zapewnienie uczniowi  ochrony przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami i zakłóceniami w procesie jego rozwoju, a także wspomaganie wychowanka niedostosowanego społecznie  we właściwym przygotowaniu lub skorygowaniu sposobu pełnienia przez niego ról.

        Cele i zadania określające zakres działań profilaktycznych szkoły obejmują przede wszystkim ochronę zdrowia psychicznego wychowanków oraz przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynie. Profilaktyka koncentruje się na działaniach o charakterze zapobiegawczym. Warunkiem podjęcia adekwatnych i efektywnych czynności prewencyjnych, w tym zwłaszcza dostosowania metod oddziaływań profilaktycznych, jest poznanie źródeł antyspołecznych zachowań uczniów. Działania profilaktyczne nakierunkowanie na konkretnego adresata posługują się  różnymi metodami. Z uwagi na docelowy punkt oddziaływań profilaktycznych wskazuje się trzy zasadnicze kategorie adresatów oddziaływań profilaktycznych, a mianowicie:

  1. grupę o niskim ryzyku -  uczniowie  nie inicjujący jeszcze zachowań ryzykownych,
  2. grupę o podwyższonym ryzyku - wychowankowie, którzy podjęli choć jedno zachowanie ryzykowne,
  3.   grupę o  wysokim ryzyku - uczniowie, u których zachowania ryzykowne są już utrwalone i którzy odczuwają negatywne skutki tychże.

         Odpowiednio do każdej z wymienionych kategorii zastosowanie znajdują działania profilaktyczne przewidujące odmienne nieco metody, a mianowicie:

  1. profilaktyka pierwszorzędowa adresowana do grupy niskiego ryzyka, której metody  zakładają zapobieganie zagrożeniom, a  jej celem jest opóźnianie wieku inicjacji zachowań ryzykownych,
  2. profilaktyka drugorzędowa adresowana do grupy podwyższonego ryzyka, która ma na celu ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych i zachęcanie do wycofywania się z nich,
  3. profilaktyka trzeciorzędowa adresowana  do grupy wysokiego ryzyka, która jest w istocie  interwencją mającą na celu ograniczenie negatywnych skutków zachowań ryzykownych.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!