plik doc

scenariusz zajęć z osobami starszymi: SENIORZY ON-LINE 2

Scenariusz=kontynuacja zajęć edukacyjnych z seniorami. Temat: "SENIORZY ON-LINE: poczta e-mail i Skype"; zawarte cele główne i szczegółowe, metody i materiały, opisy celu i przebiegu każdego ćw., um. zdobyte przez uczestników, czynności i zad.prowadzących
SENIORZY ON-LINE E-MAIL I SKYPE       scenariusz 2-godzinnych zajęć z osobami starszymi Adresaci: kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50+, posiadający podstawowe informacje i umiejętności       obsługiwa...

plik doc

scenariusz zajęć z osobami starszymi: SENIORZY ON-LINE 1

Dokładny konspekt 2-godz. zajęć edukacyjnych z seniorami na temat: "SENIORZY ON-LINE: obsługa internetu-przeglądarka, e-mail, Wikipedia, forum, Youtube." Cele główne i szczegółowe, metody i materiały, opisy celu operacyjnego i przebiegu każdego ćwiczenia.
SENIORZY ON-LINE: PRZEGLĄDARKA WWW, WIKIPEDIA, FORUM INTERNETOWE       scenariusz 2-godzinnych zajęć z osobami starszymi Adresaci: kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50+, posiadający podstawowe informacje i umiejętnośc...