ikona pliku doc

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych p notatki

Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.


  180 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 180
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 144.50 kB.


Paulina Bukowska
AHE:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Podstawy pracy socjoterapeutycznej- mgr Maria Cmikiewicz
Temat:
Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.


Paulina Bukowska
Praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.
Członkowie rodziny - podobnie jak alkoholik - podlegają niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu.
Zanim przejdę do omówienia tematu, wyjaśnię, czym jest sam proces socjoterapii.
Pojęcie socjoterapia (łac.socius- towarzysz, ang.societherapy) najwcześniej pojawiła się w psychiatrii gdzie było rozumiane jako ,,metoda, która stawia sobie za zadanie niedopuszczenie do wyizolowania chorego z życia, a jeśli do tego już doszło, włączenie go do tego życia z powrotem, uwzględniając i wykorzystując do tego celu wszystkie czynniki socjalne
. Jagieła J., Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Wydawnictwo ,,Rubikon”, Kraków 2007.Zgodnie ze Słownikiem psychologicznym ,,socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdrowieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego. Natomiast w Słowniku pedagogicznym pisze się, że ,,socjoterapia jest jednym ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych
Słownik pedagogiczny, red. W. Okoń. PWN, Warszawa 1984”. Mała encyklopedia medycyny rozumie socjoterapię jako ,,zbiór metod socjotechnicznych, polegających na różnorodnych zabiegach korektywnych w stosunku do grupy. Socjoterapia zajmuje się przede wszystkim grupą, w odróżnieniu od psychoterapii, która głównie zajmuje się jednostką”
Mała encyklopedia medycyny. PWN, Warszawa 1987.Współczesne podejście do socjoterapii zawiera prawie wszystkie elementy zawarte w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 144.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!