ikona pliku doc

praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne notatki

KNS


  447 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 447
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 108.00 kB.


Wprowadzenie do pracy socjalnej Skutki globalizacji dla zmian w kształtowaniu się instytucji pomocy społecznej Oddzielenie instytucji nabywających od dostarczających usługi socjalne co umożliwia przejęcie dostarczania tych usług przez firmy międzynarodowe Uelastycznienie wzorów pracy co wpływa na organizację pracy socjalnej i na charakterystykę zbiorowości klientów Polityka społeczna oparta jest na założeniu niskich podatków i ograniczeń budżetu publicznego co redukuje środki przeznaczone na usługi socjalne, co może być związane z brakiem akceptacji dla takiej polityki Fundusze dla grup wspomagających pomoc socjalną, mogą być przeznaczane na edukację i szkolenia zawodowe, element pozyskiwania inwestorów poszerzających ofertę dobrze płatnej pracy Intensyfikuje się wymianę teorii, modeli praktyki i wyników badań pomiędzy różnymi społecznościami pracowników socjalnych, Globalizacji przypisuje się urynkowienie pomocy społecznej, Zjawiska ekonomiczne, polityczne, w których marginalizowane są problemy socjalne i ekonomiczne, Teoria pracy socjalnej i społecznej postrzega globalizację jako nieukształtowany proces naruszający dotychczasowe układy socjalne i ekonomiczne prowadzące do istniejących rozwiązań społecznych. Welfare state- kryzys pomocy w państwach, Globalizacja a kształcenie pracowników socjalnych Praca socjalna a ubóstwo- metody pracy i zapobiegania Ubóstwo- zależy od czasu, miejsca, kultury. Podział ubóstwa: Bezwzględne- zaburzenia elementów warunków życia , ogranicza się do zaspokojenia podstawowych potrzeb i zachowania zdrowia, Względne- odnosi się do standardów życia występującego w społeczeństwie. Kategorie ludzi biednych: bezrobocie, osoby pracujące w niepełnym wymiarze pracy, najniższa krajowa, rodziny wielodzietne, ludzie chorzy i niepełnosprawni, ludzie starzy, dzieci i kobiety, samotni rodzice. Typy grup społecznych: rolnicy, pracow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 108.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!