ikona pliku docx

Praca socjalna - studium przypadku notatki

PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I ORGANIZACJĄ OPIEKI ORAZ POMOCY BIOPSYCHOSPOŁECZNEJ DLA 27 – LETNIEGO MĘŻCZYZNY CHOREGO NA POSTĘPUJĄCY ZANIK MIĘŚNI


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.53 kB.


PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I ORGANIZACJĄ OPIEKI ORAZ POMOCY BIOPSYCHOSPOŁECZNEJ DLA 27 – LETNIEGO MĘŻCZYZNY CHOREGO NA POSTĘPUJĄCY ZANIK MIĘŚNI
1. Założenia do projektu realizacji prac uwzględniające sytuację zdrowotną i społeczno-zawodową podopiecznego:
    Sytuacja medyczna:
    p. Marek choruje na postępujący zanik mięśni i od 2 lat porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Choroba ujawniła się w wieku 15 lat /załącznik/;
    z powodu postępującej choroby p. Marek wymaga codziennej, intensywnej i długoterminowej rehabilitacji zarówno w domu, jak i w ośrodku, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. P. Marek wielokrotnie przebywał na oddziałach: neurologicznym i rehabilitacyjnym;
    od 2 lat zmiany zanikowe całkowicie uniemożliwiają p. Markowi poruszanie się;
    zaobserwowano również rozprzestrzenianie się zmian troficznych na obręcz barkową i kończyny górne /zał. 2/;
    chory, w niektórych codziennych czynnościach oraz leczeniu i rehabilitacji, wymaga pomocy innych osób /zał. 2/;
    schorzenie, na które cierpi p. Marek ma charakter przewlekły i postępujący. Rokowania odnośnie przywrócenia sprawności są negatywne /zał. 2/;
    p. Marek wykonuje w domu ćwiczenia zalecone przez lekarza, a do ośrodka nie uczęszcza.
    Sytuacja społeczna:
    p. Marek jest kawalerem, z zawodu technikiem – elektronikiem;
    podopieczny mieszka z rodzicami i dwójką młodszego rodzeństwa /siostra obecnie mieszka w akademiku/;
    z powodu konieczności zrezygnowania z pracy zawodowej i przejścia na rentę u p. Marka nastąpiło znaczne ograniczenie kontaktów społecznych przez co podopieczny czuje się samotny;
    p. Marek czasami pomaga rodzeństwu i dzieciom z sąsiedztwa w nauce informatyki, a czasem naprawia sąsiadom lib znajomym zepsuty sprzęt elektroniczny;
    w rodzinie panują dobre relacje interpersonalne – członkowie rodziny wspierają się wzajemnie i wykazują duże poczucie odpowiedzialności za siebie;
    matka p. Marka jest osobą schorowaną, po przebytym zawale serca.
    Sytuacja psychiczna:
    p. Marek jest kawalerem;
    podopieczny pomimo wsparcia rodziny czuje się wyizolowany – niechętnie opuszcza dom;
    p. Marek staje się coraz bardziej apatyczny, drażliwy i zamknięty w sobie /zagrożenie izolacją społeczną, depresją i agresją/;
    na pogarszający się stan psychiczny podopiecznego wpływa świadomość obciążania rodziny swoją osobą oraz fakt pogarszającego się stanu sprawności ruchowej;
    stan psychiczny p. Marka negatywnie wpływa na jego rodziców, którzy czują się bezradni i osamotnieni w walce z chorobą syna.
    Sytuacja mieszkaniowa:
    p. Marek mieszka wraz z rodziną w 3 pokojowym mieszkaniu na parterze i posiada swój własny pokój /zał. 1/;
    mieszkanie wyposażone jest w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego /zał. 1/;
    mieszkanie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku /zał. 1/;
    brak jest podjazdu dla wózka od drzwi domu do drzwi wejściowych do mieszkania rodziny /zał. 1/;
    mieszkanie nie jest wyposażone w podstawowy sprzęt do ćwiczeń (mata, drążek) /zał. 1/;
    Sytuacja finansowa:
    źródłem utrzymania p. Marka jest renta w wys. 600 zł;
    dodatkowo renta matki – 550 zł oraz pobory ojca z pracy dorywczej w kwocie 300 zł;
    p. Marek ubiega się w PCPR o pomoc w sfinansowaniu i zamontowaniu w mieszkaniu indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego;
    leczenie p. Marka pochłania znaczną część dochodów rodziny;
    podopieczny otrzymał jednorazowy zasiłek celowy na zakup leków w kwocie 200 zł.
2. Diagnoza środowiska osoby niepełnosprawnej, w tym określenie potrzeb i problemów podopiecznego.
    mężczyzna w wieku aktywności zawodowej;
    stan zdrowia uniemożliwia p. Markowi samodzielne poruszanie się (wózek inwalidzki);
    stan zdrowia podopiecznego wymaga pomocy osób trzecich w niektórych czynnościach codziennych i rehabilitacji;
    wsparcie i pomoc ze strony rodziny niewystarczające;
    izolacja społeczna – p. Marek niechętnie opuszcza mieszkanie i nie spotyka się ze znajomymi;
    niezaspokojona potrzeba samorealizacji;
    problemy natury psychicznej podopiecznego i jego rodziców;
    bariery architektoniczne – brak podjazdu i sprzętu do ćwiczeń;
    brak systematycznego usprawniania w ośrodku rehabilitacyjnym;
    zła sytuacja finansowa;
3. Cele:
    ogólne:
    aktywizacja społeczna;
    aktywizacja zawodowa;
    aktywizacja psychiczna.
    szczegółowe:
    nawiązanie nowych znajomości, odnowienie istniejących za pomocą portali społecznościowych, skype, wyjście z domu, czynne uczestniczenie w życiu społecznym, motywowanie do wyjścia z domu;
    zorganizowanie spotkania np. imprezy urodzinowej p. Marka;
    motywowanie do podjęcia rehabilitacji w ośrodku;
    podjęcie terapii rodzinnej;
    wyjazd na turnus rehabilitacyjny p. Marka i jego matki, która również ma problemy zdrowotne;
    zorganizowanie wolontariuszy do pomocy w czynnościach dnia codziennego i odciążenie matki;
    zaakceptowanie własnej niepełnosprawności,
    integracja p. Marka ze środowiskiem lokalnym;
Problem
cel planowanych działań
forma realizacji
czas
monitoring
postępujący zanik mięśni
ogólna poprawa sprawności – spowolnienie choroby
kontakt z rehabilitantem, udział w rehabilitacji w ośrodku
długotrwały

asystent, rodzina
problemy w codziennych czynnościach samoobsługowych
usprawnienie codziennego funkcjonowania p. Marka i odciążenie matki,
pomoc w czynnościach samoobsługowych – siadanie na wózek, na WC, przygotowywanie posiłku itp.
do czasu widocznych efektów lub długotrwale
asystent
izolacja społeczna
odnowienie kontaktów, nawiązanie nowych
zorganizowanie przyjęcia imprezy towarzyskiej, udział w grupie wsparcia, motywowanie do wyjścia i rozmów
do czasu poprawy
asystent, rodzina
brak pracy
samorealizacja, poprawa sytuacji finansowej rodziny
kontakt z Urzędem Pracy, przeglądanie ofert w prasie i w Internecie
do czasu znalezienia pracy
asystent,
brak podjazdu dla wózka
zlikwidowanie barier architektonicznych
napisanie i pilotowanie wniosku do PFRON o sfinansowanie tego przedsięwzięcia
do skutku
asystent
zły stan zdrowia mamy p. Marka
poprawa stanu zdrowia, akceptacja choroby syna
udział w turnusie rehabilitacyjnym, rozmowa wspierająca z psychologiem
do czasu poprawy
asystent
zły stan psychiczny p. Marka
akceptacja swojej niepełnosprawności, wyjście „do ludzi”
sesje z psychologiem, udział w warsztatach terapii zajęciowej
długotrwały
asystent
niechęć do opuszczania mieszkania
integracja społeczna
zorganizowanie grupy wolontariuszy do wyjazdów z p. Markiem
długotrwały
asystent
brak stałej pracy ojca p. Marka
poprawa sytuacji finansowej rodziny
zmotywowanie ojca p. Marka do aktywnego poszukiwania stałej pracy
do uzyskania efektu
asystent, rodzina

4. Warunki niezbędne do realizacji planu pomocy i opieki
    nawiązanie z p. Markiem pozytywnych relacji, zdobycie jego zaufania;
    uzgodnienie z całą rodziną zakresu pomocy i ułożenie planu, oraz uzyskanie pełnej akceptacji każdego z elementów;
    nawiązanie kontaktu ze specjalistami oraz ustalenie planu rehabilitacji;
    poprawa samopoczucia i nabranie chęci do polepszenia sytuacji w jakiej znalazł się p. Marek oraz cała rodzina;
    znalezienie wolontariuszy do pomocy w czynnościach dnia codziennego, wyjściach na spacer, dowożeniu p. Marka na rehabilitację oraz inne;
    zaangażowanie wszystkich członków rodziny w realizację planu.
Plan musi być realny, dostosowany do możliwości oraz potrzeb oraz elastyczny, czyli możliwy do zmiany.
5. Harmonogram pracy asystenta uwzględniając 3 h dziennie
dzień tygodnia
cel planowanych działań
sposób realizacji
czas
odpowiedzialny
poniedziałek
zapoznanie się z rodziną, diagnoza oraz zaplanowanie działań pomocowych
rozmowa,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!