plik pdf

pracownik socjalny

pracownik socjalny
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA B003534 VÝZNAM RODINY PRI PRÁCI SO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝMI DEŤMI A MLÁDEŽOU BAKALÁRSKA PRÁCA Stará Ľubovňa 2012 Mária Reľovská, rod. Trembáčová KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA B003534 VÝZNAM RODINY PRI PRÁCI SO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNEMÝMI DEŤMI A MLÁDEŽOU Bakalárska práca Študijný program: Sociálna práca Číslo a názov študijného odboru: 7561 7 00 Sociálna práca Meno, priezvisko a tituly šk...

plik doc

Gerontologia - wykłady

Opracowanie własne z zajęć gerontologii.
HISTORIA GERONTOLOGII Starożytni filozofowie szukali przyczyn starości i analizowali wady i zalety wieku podeszłego. Starość była szanowana lecz nieco odmiennie, w zależności od zainteresowania problemami starości w obrębie kultur egipskiej, azjatyckiej i europejskiej.       W starożytnym Rzymie problemami starzenia się zajmowali się głównie mędrcy. Prowadzili badania nad układem pokarmowym, gdyż ich zdaniem właśnie tam gromadziły...

plik rtf

Przeszkody małżeńskie referat

Przeszkody małżeńskie referat
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬ Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬ i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W...

plik doc

Rodzina i jej zagrożenia

Rodzina i jej zagrożenia
Rodzina- grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, w której dorośli członkowie biorą odpowiedzialność za dzieci. Więzy rodzinne- związki ustanowione między jednostkami poprzez małżeństwo luc pokrewieństwo (matki, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo) Rodzina:       Środowisko stanowiące prywatną i wspólną własność       Wspólnota osób podporządkowana zasadzie maksymalizacji dobra wspólnego Małżeństwo- uznany i aprobowany społecz...

plik rtf

Zasady porozumiewania się z osobą starszą

Praca zaliczeniowa na I senestr studium na kierunku "Technik opiekun w DPS"
Zasady porozumiewania się z osobą starszą       Każdy człowiek potrzebuje wchodzić w interakcje i porozumiewać się z innymi zarówno w celach praktycznych tj. aby móc wypełniać powierzone mu zadania i dawać do zrozumienia o swoich własnych potrzebach jak i z powodów czysto społecznych – aby nie izolować się od otoczenia, móc rozładować napięcia emocjonalne i czuć się częścią społeczeństwa. Kiedy z po...

plik doc

etyka zawodowa pracownika socjalnego

Referat z pracy socjalnej na temat zasad etycznych jakimi powinien kierować się pracownik socjalny w swojej pracy.
ETYKA ZAWODOWA PRACOWNIKA SOCJALNEGO – WYBRANE ELEMENTY Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Można powiedzieć, że etyka zawodowa wskazuje na obowiązki moralne dotyczące czynności, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem danego zawodu. Etyka zawodowa występuje...

plik doc

kultura massmediów


Bartłomiej Cyperling III rok, polityka tur. KULTURA MASOWA Próba sprecyzowania pojęć kultury masowej i artystycznej Trzeba od razu powiedzieć, że definicja nasuwa pewne wątpliwości. Czy za twory kultury artystycznej uznać dzieła powstające w granicach dawno ugruntowanych, tradycyjnych dyscyplin twórczych (takich jak literatura, malarstwo, rzeźba, architektura itd.), a za twory kultury masowej przyjąć rezultaty działania nowych, technik (film, radio, telewizja, itd.), nietrudno wyłowić...