ikona pliku doc

praca licencjacka notatki

jak napisać pracę licencjacką


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.50 kB.


Badanie w położnictwie wykład 3.
‘Jak napisać pracę licencjacką’
Preferowane jest:
-studium przypadków
dopuszcza się również:
-pracę podglądową na dany temat
-pracę badawczą [np. sondaż diagnostyczny]
Studium przypadków zawiera:
      str. tytułową
      Wstęp/dlaczego opisuję ten przypadek/ -do 3stron.
      Dane o rodzącej [np. ciężarna H.C l 28. mężatka, wykształcenie wyższe]
      Wykład położniczy
      Rola położnej w czynnościach pielęgnacyjnych.
      Przegląd piśmiennictwa z tabelami i rycinami
      Spis piśmiennictwa
      Streszczenie [po polsku wskazane również po ang.]
[
      Inicjały, wiek
      Wywiad
      Pełne badanie przedmiotowe
      Konsultacje
      Bad. Dodatkowe/jakie? Po co? /
      Rozpoznanie
      Rola położnej w zespole diagnostyczno – terapeutycznym
      Wnioski
      Spis piśmiennictwa
      streszczenie
      spis tabel i rycin ]
Wymogi stawiane studium przypadków lub pracy przeglądowej:
      konstrukcja – chodzi o zachowanie kompletny i swoisty logicznie, jawny i kompleksowy układ budowy pracy
[Ważne jest konkretne sprecyzowanie celu badawczego w ramach określonego tematu]
      Własny układ pracy : pewna część a nawet całość postępowania zmierzającego do zapewnienia właściwej jakości pracy licencjackiej pozostaje poza jakąkolwiek regulacją prawną [z wyjątkiem plagiatu] i zdana jest na:
Praktyczne wzory, kształtowane przez prowadzących seminaria i promotorów.
      Reżim terminologiczny ma na celu stosowanie jasności używanych podstawowych pojęć np. tony serca płodu lub tętno płodu ale jednolicie w całej pracy. Natomiast nowe terminy należy dokładnie wyjaśnić.
Czytelnik nie może mieć żadnych wątpliwości, że czyta to co samo, co napisał autor.
      Wymogi językowe: Piszący pracę często mają podstawowe kłopoty ze stylem, gramatyką a nawet ortografią często zdarza się, że całą pracę powinno napisać się od nowa, czego nikt poza autorem zrobić t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!