plik docx

poz

pacjent

INTERWENCJE OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNE W WYBRANYM  

    SRODOWISKU RODZINNYM W OPARCIU O DIAGNOZĘ

                                      PIELĘGNIARSKĄ

Pacjentka M.K, lat 73, od 14 lat leczy się z powodu nadciśnienia pierwotnego. Kilka lat temu rozpoznano u niej chorobę niedok...

plik docx

POZ

POZ

21

Zakres zadań lekarza POZ obejmuje:

•                  w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniodawcy:

-       prowadzi edukację zdrowotną, systematyczną i okres...

plik docx

pielęgniarstwo rodzinne

Funkcjonowanie POZ

21

Zakres zadań lekarza POZ obejmuje:

•                  w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniodawcy:

-       prowadzi edukację zdrowotną, syste...

plik doc

Teorie pielęgnowania

Notatka z teorii pielęgnowania
TEORIE PIELĘGNOWANIA FILOZOFIA PIELĘGNIARSTWA Pojęcie filozofii człowieka i jej przedmiot. Filozofia pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to unikatowa autonomiczna działalność w krajowych systemach ochrony zdrowia, mająca na celu-przez swoiste czynności prewencyjne, terapeutyczno-pielęgnacyjne i edukacyjno-promocyjne – przyczynić się do dobrostanu zdrowotnego jednostek i społeczeństw. Naukową podstawę tych działań znajdują pielęgniarki w określonych teoriach p...

plik doc

zestaw reanimacyjny

zestaw reanimacyjny
data aktualizacji: 08.12.2006 SKŁAD PODSTAWOWEGO ZESTAWU REANIMACYJNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH LEKI* :       Atropina amp. 1 mg – 1 op.       Adrenalina amp. – 1 op.             Natrium bicarbonicum 8,4 % amp.- 1 op.       Hydrocortison amp. 100 mg – 1 op.       Dopamina 4% amp. – 1 op.       Levonor amp. 4 mg – 1 op.       Gluk...

plik doc

Zespoł wypalenia zawodowego

Praca na studia licencjackie.
ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO p r z y c z y n y,       c e c h y,             z a p o b i e g a n i e. ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO to stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, który powstaje w wyniku długotrwałego poczucia nienadążania w spełnianiu oczekiwań otoczenia zawodowego połączonego z niską oceną samego siebie. Szczególnie narażone są osoby, które rozpoczynają pracę z wysoko rozwiniętą ambicją, duż...

plik doc

Pediatria

Dawki
Pediatria 21.01.2010 rok : Na początek takie podstawy czyli ile gram ma mg i ile μg (mikrogramów) ma mg 0,1g – 100mg 0,02g - 20mg 0,003g – 3mg 0,015g – 15mg bo to tak jak 0,01+0,005 1g – 1000mg 0,1g – 100mg 0,01g – 10mg 0,001g – 1mg 0,0005g – 0,5mg 1mg - 1000μg 0,5mg - 500 μg UWAGA Jeżeli na opakowaniu podana jest tylko liczba bez żadnej jednostki oznacza to że lek jest w gramach np. jeżeli na opakowaniu pisze 0,35 to znaczy że jest 0,35 g Zadanie 1 1g jest w 4ml....