ikona pliku doc

powikłania pooperacyjne notatki

Opis powikłań pooperacyjnych


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.50 kB.


POWIKŁANIA POOPERACYJNE
      Okres pooperacyjny kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, podobnie jak sam zabieg operacyjny. Dokładne przygotowanie chorego do zabiegu, a także wnikliwa obserwacja po zabiegu, polegająca na wczesnym uchwyceniu najmniejszej zmiany w organizmie oraz prawidłowa pielęgnacja, oparta na wiedzy zawodowej, pozwalają uniknąć wielu powikłań pooperacyjnych.
      Każde działanie diagnostyczne i lecznicze związane jest z możliwością wystąpienia powikłań, czyli niezamierzonych, nieprzewidzianych i niekorzystnych dla chorego skutków tego działania.
Do czynników zmierzających do ograniczenia powikłań należą :
      trafne rozpoznanie przedoperacyjne,
      prawidłowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego,
      poprawna technika operacyjna,
      odpowiednie postępowanie pooperacyjne.
Jednak nawet ścisłe uwzględnienie powyższych czynników nie pozwala na całkowite wyeliminowanie możliwości wystąpienia powikłań, ze względu na:
      istotę i charakter choroby,
      indywidualne cechy fizjologiczne i psychiczne chorego,
      rozległość operacji i inne.
Powikłania pooperacyjne dzielimy na :
      wczesne – występujące bezpośrednio po operacji lub w pierwszych trzech dobach pooperacyjnych,
      późne – występujące w kolejnych dobach pooperacyjnych.
POWIKŁANIA POOPERACYJNE WCZESNE :
      Powikłania ze strony układu oddechowego:
Należą do najczęściej spotykanych powikłań pooperacyjnych.
Częstość ich występowania zależy od :
      stanu układu oddechowego przed operacją
      rodzaju i rozległości operacji
      czasu jej trwania
      rodzaju znieczulenia
      jakości opieki pooperacyjnej
      Niedodma
występuje u 10 – 20 % operowanych i polega na braku upowietrznienia części płuca w następstwie zatkania zaopatrującego ją oskrzela.
Czynniki usposabiające to :
      wiek powyżej 60 lat,
      nadwaga,
      ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego,
      palenie tytoniu,
      niedostateczna wentylacja płuc w trakcie zabiegu,
      zaaspirowanie tre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!