ikona pliku docx

Postać Minosa w "Mitologii greckiej" a "Piekle" Dantego notatki

Postać Minosa w \"Mitologii greckiej\" a \"Piekle\" Dantego


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.49 kB.


Postać Minosa  w „Mitologii greckiej”  a „Piekle” Dantego:

 Dla współczesnego społeczeństwa mitologia Greków, jest bogatym zbiorem wielu wierzeń i wzorców osobowych. Mitologia to zbiór mitów, podań o bogach i bohaterach2. Mity istnieją już od wielu tysięcy lat. Wyjaśniają  zagadnienia powstania świata i człowieka oraz trudne do wytłumaczenia zjawiska występujące w przyrodzie. Zostały w nich utrwalone pierwsze wzory ludzkich postaw i zachowań. To właśnie mitologia staje się także interesującym tematem dla wielu poetów i pisarzy. Jej ewolucję możemy dostrzec na przełomie niemalże każdej epoki. Nawiązania do antyku i mitologii są w literaturze, nie tylko polskiej, bardzo powszechne. Mity greckie stają się tworzywem literackim, nie przynależą do sfery sacrum, lecz profanum, czyli codziennej mentalności. Zaplecze mitologiczne wciąż jednak pozostaje źródłem, w którym tkwią początki literatury.3 W Średniowieczu takie wątki odnaleźć możemy w „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri.

Pierwotny tytuł tego utworu brzmiał „Komedia”, jednak w XVI wieku dodano do niego przymiotnik „boska”, co miało sugerować wielkość tego dzieła. Tłumacząc tytuł utworu Dantego należy sięgnąć do „Poetyki” Arystotelesa. Pisze on, że tragedią, nazywamy utwór, w którym wydarzenia układają się w taki sposób, że utwór zaczyna się szczęśliwie, a kończy tragicznie4. Idąc tym tropem, utwór, który  zaczyna się tragicznie, a kończy szczęśliwie to komedia. Ten przymiotnik „boska” będzie też opisywał porządek świata stworzonego przez Boga. To on jest stwórcą trzech przestrzeni, jest sędzią, który wymierzał będzie sprawiedliwość.

Utwór Dantego odznacza się dynamizmem, niezwykłą plastycznością i fantazją. Oprócz głównych bohaterów, spotkać możemy wiele innych ciekawych osób. Są to m. in. postacie autentyczne jak Bertrand de Born, Platon, Sokrates lub mitologiczne np. Charon, Herkules czy choćby Harpie. Ciekawą postacią wydaje się być Minos, przedstawiony w pieśni V „Piekła” Dantego. Aby przejść do samej osoby Minosa, warto zagłębić się w przestrzeń, w jakiej się on znajduje. Piekło składa się z 9 kręgów,  ma kształt zwężającego się ku dołowi stożka. Prowadzi do niego brama, nad którą wisi napis:

„Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją…”5

Za ową bramą znajduje się Przedpiekle, oddzielone od właściwego Piekła rzeką Acherontem. Każdy krąg posiada swojego strażnika. Minos, o którym będzie tutaj głównie mowa, jest sędzią piekielnym II kręgu. Według autora to właśnie on wyznacza miejsca wiecznego pobytu duszom potępionym.

„Tu żywie Minos, ów sędzia prastary;

  Zgrzytając grzechy roztrząsa u proga,

          Sądzi i chwostem znaczy stopnie kary […]”6

Jest to miejsce pokuty dla tych, którzy za życia nie potrafili opanować swojej zmysłowości. Minos owija swój ogon wokół ciała grzesznika. Liczba zwojów ogona oznacza numer kręgu, do którego muszą udać się poszczególni potępieńcy.

„[…] tylekroć biodra ogonem obwinie,

Na ile stopni ma zapaść w głębiny.”7

Gwałtowny i silny huragan gna z miejsca na miejsce skazane duchy istot. Wśród nich są m. in.  Kleopatra, Tristan, Parys oraz Dydona. Wszystkich tych bohaterów charakteryzuje brak silnej woli, która mogłaby im umożliwić oparcie się pokusom zmysłowym. Minos sprzeciwia się wędrówce żywego człowieka przez kręgi Piekła.

„Hej, ty, coś kaźni przekroczył krawędzie-

Zawołał Minos spostrzegłszy  człowieka […]”8

Krzyczy do Dantego i Wergiliusza, aby zastanowili się nad swoją decyzją, ze względu na to, co ich tutaj czeka. Bowiem dokonują się tu straszne rzeczy, jakich oczy ludzkie nie powinny oglądać. Jednak Wergiliusz odpowiada, żeby nie czynił on „wstrętu koniecznej podróży”. Tym zwrotem sugeruje, że wyprawa ta, nie tyle została wprawiona w życie  przez samych bohaterów, ale jest zgodna z wolą Boga. W „Piekle” Dantego Minos zostaje przedstawiony jako strażnik, osoba żmudnie wykonująca swoją pracę. Jest silny i przerażający, dzięki czemu sprawuje pieczę nad jednym z ważniejszych zadań w tej przestrzeni.

W „Mitologii Greków i Rzymian” Zygmunta Kubiaka, odnajdujemy niewiele informacji na temat jego pracy w Hadesie. Szczególną uwagę przyciąga jedno zdanie:

„[…] na przekór ich krzywdzie Minos potrząsa nad nimi sędziowską urną.”9

Tak jak u Dantego, Minos pieczołowicie wypełnia swoje zadanie po śmierci. To od niego zależą losy potępieńców w Piekle. Pośrednią relacją jest także  relacja Odyseusza z podziemi, z której dowiadujemy się, jak wygląda jego urząd:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.49 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!