ikona pliku doc

Porównawcze prawo samorządu terytorialnego państw UE notatki

To są moje notatki z wykłada Dr. Jóskowiaka


  143 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 143
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 61.50 kB.


Administracja publiczna w ujęciu funkcjonalnym polega na wykonywaniu funkcji publicznych określonych w Konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Administracja publiczna w ujęciu celowym polega na zespole działań przedsięwzięć organizatorskich i wykonywanych, prowadzona na rzecz organizacji interesu publicznego, przez różne organy na podstawie ustawy i w określonych prawnie formach. Administracja publiczna w ujęciu negatywnym to wszystkie formy aktywności w dziedzinie publicznej oraz związane z nimi rozwiązania instytucjonalne i kadrowe, które nie są związane ze stanowieniem prawa i określonych kierunków programowych. Administracja samorządowa ? organy i urzędy wspólnot terytorialnych i lokalnych samorządu terytorialnego, które wykonują zadania administracji publicznej w imieniu tych wspólnot i na ich odpowiedzialność oraz realizują zwykle zadania zlecane im przez organy państwa ( w trybie przepisów, przepisów kontraktowych lub porozumień). System administracji publicznej ? swoisty, całościowy układ wartości, zasad i szczegółowych reguł prawnych, celów i kierunków działania instytucji, procedur i rozwiązań kadrowych w administracji publicznej państwa. Samorząd terytorialny ? wspólnota samorządowa składająca się z mocy prawa z ogółu mieszkańców niektórych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, która uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Wyznaczniki funkcji i roli samorządu terytorialnego : 1) organy samorządu terytorialnego wykonują zadania należące do administracji publicznej. 2) organy samorządu terytorialnego wykonują w ramach ustaw przysługujące im zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 3)organy te wykonują też zadania zlecone im przez państwo i inne organy na podstawie przepisów prawa, procedur kontraktowych lub porozumień. 4)we wszystkich państwach UE samorząd terytorialny funkcjonuje w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 61.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!