ikona pliku docx

pordnictwo wirtualne notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.16 kB.


1     Media, w tym także Internet, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Trudno wyobrazić sobie dzień bez komunikacji online, bez dokonywania zakupów internetowych, śledzenia wydarzeń z kraju i ze świata, a nawet uczenia się za pomocą komputera lub telefonu. Media służą celom utylitarnym np. rozrywce, jednakże stwarzają też przestrzeń do rozwoju, edukacji a nawet rehabilitacji. Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa sieci, człowieka zaś nazywa się homo- Internetus, a więc będący nieustannie w sieci (D. Barney 2008). Ciągła obecność sieci w życiu człowieka, pozwala na szybki dostęp do informacji, a nawet na kierowanie ogromną firmą w domowym zaciszu, jednakże powoduje, że człowiek czuje się przeciążony, a nawet samotny. Sprawia to, że ciągle rośnie zapotrzebowanie na doradców, specjalistów od pomagania, tzw. „wirtualnych przyjaciół”. W tej sytuacji z pomocą przychodzi tzw. poradnictwo wirtualne- ponieważ homo Internetus jest wygodny, potrzebuje „doradcy na już”- poradnictwo na odległość w tym przypadku jest taką formą, która zaspokoi wszystkie potrzeby człowieka.
2     Zanim opowiemy o poradnictwie wirtualnym, należy powiedzieć kilka słów na temat tego czym jest samo poradnictwo. Definicji poradnictwa w literaturze jest bardzo wiele. Dlatego też przytoczę tylko jedną definicję autorstwa Alicji Kargulowej. Otóż, poradnictwo to interakcja w której „dwie (lub więcej) osoby oddziałują na siebie za pomocą bezpośredniej komunikacji, modyfikując nawzajem swoje zachowanie. Komunikacja ta zbudowana jest na całkowitym zaufaniu, jest wymianą znaczących symboli werbalnych i pozawerbalnych między jej uczestnikami” (Kargulowa, 2004, s. 47). Najważniejszym elementem tej definicji jest owa interakcja międzyosobowa, która ma inny wymiar w poradnictwie wirtualnym.
3     Wspomniane poradnictwo wirtualne, nazywane jest również poradnictwem zapośredniczonym. Odbywa się ono za pomocą pewnego medium, uprawianym dzięki środkom masowego przekazu i komunikacji, które są nośnikami informacji. Można wiec mówić o poradnictwie realizowanym przez piśmiennictwo (listy, książki, prasa), radio (audycje, porady specjalistów), telefon (telefon zaufania), telewizję i wreszcie Internet. Zdaniem Kargulowej, „zapośredniczone poradnictwo jest ukryte, niewerbalizowane wprost, «wpisane» w określony przekaz oferty medialnej. Zapośredniczenie w tym rozumieniu to nie tyle użycie technicznego medium dla przekazania porady, co tworzenie pewnego kontekstu sytuacyjnego, w którym pojawia się interakcja – to ona przesądza o poradniczym charakterze przekazu” (Kargulowa, 2009, s. 300-301)
4     Kluczową cechą poradnictwa rozumianego w taki sposób jest przeźroczystość, która zakłada występowanie niezauważalności, incydentalności, nieregularności, braku miejsca i formy, niewyrazistości a także subtelności. (Kargulowa, 2009, s. 300-301). Niezauważalność utożsamiana jest z trudnym do konkretnego opisania i zdefiniowania uczestnictwa w poradnictwie, które bardzo często odbywa się niezauważalnie, nieświadomie i nieplanowo. Incydentalność stanowi o tym, iż elementy poradnictwa są spontaniczne, przypadkowe i nieprzewidziane. Nieregularność wyraża zaś niepodleganie poradnictwa żadnym konkretnym regułom. Trudno również określić czas jego trwania, początek oraz koniec. Brak miejsca i formy to cechy wskazujące na to, że może się ono odbywać tak naprawdę wszędzie, a jego stałe elementy mogą ulec zachwianiu. Subtelność zaś jest cechą najtrudniejszą do uchwycenia. Można ją dostrzec poprzez kontekst sytuacyjny.
5     Poradnictwo wirtualne można podzielić ze względu na czas kontaktu między radzącym się a doradcą na poradnictwo synchroniczne oraz poradnictwo asynchroniczne. To pierwsze charakteryzuje kontakt doradcy i klienta w czasie rzeczywistym za pomocą takich kanałów komunikacyjnych jak: telefon, komunikatory np. Skype, czat, lub wideokonferencję. Drugi typ zaś, charakteryzuje kontakt doradcy i radzącego się w dogodnym czasie dla każdego z osobna. Realizowane jest ono za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, prasy (poradniki, rubryki porad), stron i serwisów internetowych, programów multimedialnych, radiowych lub telewizyjnych.
6     Poradnictwo wirtualne stwarza nowy model doradcy- doradcy wirtualnego, a więc takiego który nie jest obecny w bezpośrednim kontakcie, twarzą w twarz z klientem. Specyfikę doradcy wirtualnego można przedstawić w trzech ujęciach: potocznym, technologicznym a także filozoficznym. W pierwszym znaczeniu doradca nie istnieje naprawdę. Może nim być awatar, bądź chatterbot (automat do pogawędek, program konwersacyjny). Ci doradcy w znaczeniu dosłownym są nierealni- chociażby dlatego że mogą pracować całą dobę, siedem dni w tygodniu, z dowolną ilością klientów, posługując się wszystkimi językami, nie potrzebując odpoczynku. W ujęciu technologicznym świat to stymulacja rzeczywistości, pełen nowych technologii. Wirtualny doradca jest zdeterytorializowany- obecny jest w różnych miejscach na świcie. Dzięki technologii tworzy programy multimedialne, specjalistyczne serwisy informacyjne i filmy instruktażowe. Doradca w ujęciu filozoficznym dostępny jest dla radzącego się, jako autor poradnika, listu, lub filmu. Jest dostępny potencjalnie poprzez wytwór który stworzył dla klienta. Doradca wirtualny może być postrzegany w ujęciu wąskim jako taki który nie istnie realnie, oraz w ujęciu szerokim jako taki który wykorzystuje jedynie technikę jako narzędzie np. doradca telefoniczny.
7     Poradnictwo wirtualne ma wiele zalet, oraz możliwość wielu zastosowań. Najważniejszymi są:
    możliwość korzystania z poradnictwa w wielu miejscach o różnych porach
    daje możliwość dotarcia do profesjonalnego doradcy bez konieczności przemieszczania się
    wypełnia brak poradni w miejscu w którym jest ona potrzebna
    pozwala na obniżenie kosztów
    zapewnia poczucie bezpieczeństwa, intymności i anonimowości
    umożliwia stworzenie grup wsparcia
    jest ogromnym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych

8/9     W sieci można znaleźć wiele miejsc oferujących poradnictwo wirtualne. Warto wspomnieć, ze pierwszym tego typu miejscem w polskiej sieci było założone w roku 2002/2003 Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej, działające przy Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dawnej Akademii Bydgoskiej oferujące poradnictwo psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych.
10     Psychologiczną pomoc online oferuje również Wrocławski Zespół Terapii Psychodynamicznej, wszystkim którzy zapoznają się z regulaminem. W celu uzyskania porady, należy wypełnić i wysłać znajdujący się zakładce „ON-LINE” kwestionariusz, w którym należy przedstawić problem, a po uzyskaniu odpowiedzi, uiścić opłatę. Pomoc skierowana jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także firm.
11     Inną formą pomocy on-line są grupy wsparcia takie jak: Nieoficjalna strona DDA: strona poświęcona tematyce dorosłych osób, które doświadczały i doświadczają trudności związanych z chorobą alkoholową rodziców. Można na niej znaleźć m. in. przydatne linki, artykuły, informacje o metodzie 12 kroków. W ramach forum, istnieje internetowa grupa samopomocowa, która stwarza możliwość rozmowy i spotkania pomiędzy osobami o podobnych problemach, czy też wymianę informacji na temat realizowanych form terapii.
12     Wstroneojca.pl: portal, który poświęcony jest wychowaniu dzieci przez ojców. W ramach strony funkcjonuje forum, w którym można znaleźć wiele wartościowych informacji, dotyczących między innymi codziennego życia samotnych ojców, prawnych aspektów opieki nad dzieckiem, trudności związanych z rozwodem. Istnieje również możliwość zwrócenia się o pomoc w postaci ud
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!