ikona pliku pdf

Poradnictwo zawodowe- ujęcie definicyjne notatki

Praca jest ogólnym ujęciem definicyjnym poradnictwa zawodowego. Rozróżnia poradnictwo i doradztwo.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 446,05 kB.


Aneta Barteczko III rok pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej Studia niestacjonarne Uniwersytet Śląski
PRACA ZALICZENIOWA
TEMAT: PORADNICTWO ZAWODOWE
I.
Ujęcie definicyjne
Początki poradnictwa zawodowego związane są z ruchem orientacji zawodowej. Dotąd nie wypracowano jednak jednolitego podejścia systemowego, wciąż prowadzone są próby uściślenia terminologicznego. Przykładowe określenie poradnictwa zawodowego sformułował Zespół Komisji Europejskiej, pod kierunkiem Glenys Watt. W roboczej definicji poradnictwa zawodowego wyszczególniono cztery podstawowe formy pomocy klientowi:  informowanie, będące prezentacją obiektywnych faktów;  udzielanie porad, wyrażające punkt widzenia doradcy;  orientację (ang. guidance), wyjaśniającą sposoby wykorzystania informacji przez klienta  poradnictwo właściwe (ang. counselling), rozumiane jako relacja miedzy dwoma osobami, z których jedna pomaga drugiej w udzielaniu sobie samej pomocy. W opracowaniu tejże Komisji rozwinięte zostały także terminy orientacji i poradnictwa. Orientacja zawodowa jest procesem pomagania jednostce w poznaniu i wykorzystaniu własnego potencjału edukacyjnego, zawodowego i psychologicznego, tak by udało jej się uzyskać poziom optymalnego samozadowolenia i stać się jednostką społecznie użyteczną. Koncepcja orientacji zawodowej podkreśla dwa istotne aspekty rozwoju człowieka:  uznaje, że każdy człowiek ma prawo do kształtowania własnej przyszłości  zakłada, iż społeczeństwo powinno zadbać o zapewnienie jednostce wyboru zawodu zgodnego z jej zainteresowaniami. Funkcją osoby prowadzącej orientację zawodową na potrzeby młodzieży i dorosłych jest wskazywanie możliwości stwarzanych przez społeczeństwo, by spośród nich jednostka mogła wybrać te, które zaspokoją jej potrzeby i aspiracje. Funkcje orientacji zawodowej pełnione są przez osoby niosące profesjonalną pomoc, przypisywane są też działaniom instytucjona
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 446,05 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!