ikona pliku docx

Pomoc przedlekarska notatki

Notatka z pierwszej pomocy przedlekarskiej


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,04 kB.


1. Złota godzina- czas od wypadku do momentu kiedy osoba trafi do szpitala, czas nie powinien być dłuższy niż 60 min
Platynowa minuty- pierwsze minuty udzielenia pierwszej pomocy po wypadku ( 4-6) min
Nawrót kapilarny- to badanie orientacyjne mające na celu ocenę perfuzji obwodowej. Polega na uciskaniu przez 5 s paznokcia po zwolnieniu ucisku mierzony jest czas, jaki upływa do momentu powrotu koloru skóry
2. Pierwsza pomoc- zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby
KPP- kwalifikowana pierwsza pomoc ( zaawansowany kurs pierwszej pomocy) można je ukończyć bez wykształcenia medycznego
Medyczne czynności ratunkowe – wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego
Definicja i różnice:
RKO- to resuscytacja krążeniowo – oddechowa mająca na celu przywrócenie podstawowych funkcji życiowych
Reanimacja- czynności ratownicze mające na celu przywrócenie krążenia ,oddychania i czynności układu nerwowego , przywrócenie świadomości
Sposoby udrażniania dróg oddechowych
    manewr czoło- żuchwa

     odgięcie głowy do tyłu,

    wysunięcie żuchwy do góry.
Algorytm zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych:

    Sprawdź czy miejsce podjęcia resuscytacji jest bezpieczne

    Sprawdź, czy poszkodowany reaguje

    Głośno wołaj o pomoc

    Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech - lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę

    Sprawdź, czy oddycha prawidłowo

    Zadzwoń pod numer 999 lub 112

    Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej

    Wykonaj 2 oddechy

    Kontynuuj resuscytację, aż do przyjazdu pogotowia lub do momentu kiedy poszkodowany odzyska przytomność
U dzieci:

    Sprawdź, czy poszkodowany reaguje

    Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech - lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę

    Sprawdź, czy oddycha prawidłowo

    Wykonaj 5 wdechów ratowniczych

    Wykonaj 15 uciśnięć klatki piersiowej - uciskaj mostek na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego. U niemowląt jedynie dwoma palcami.

    Wykonaj 2 oddechy ratownicze

    Po upływie 1 minuty wołaj, zadzwoń lub udaj się po pomoc

    Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu karetki
Schemat badania urazowego:
Ocena miejsca zdarzenia obejmuje:
-zabezpieczenie siebie i członków zespołu;
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
- określenie liczby osób poszkodowanych (w zdarzeniu masowym tu jest czas na segregację);
- określenie czy potrzebne będzie wsparcie i jakich jednostek;
- ocenę mechanizmu urazu.
Ocena wstępna poszkodowanego obejmuje:
- ogólne wrażenie;
- kontrolę stanu przytomności;
- zabezpieczenie bezprzyrządowe kręgosłupa szyjnego:
- przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych;
- ocenę oddechu (częstość, jakość);
- podjęcie decyzji o tlenoterapii;
- ocenę krążenia (badanie tętna na tętnicy szyjnej i promieniowej, potwierdzenie lub wykluczenie duzych krwotoków wymagajacych zatamowania, temperaturę, wilgotność i kolor skóry);
- podjęcie decyzji krytycznych i ustalenie priorytetów ratowniczych (wdrożenie procedury "ładuj i jedź"?)

8. Proszę zdefiniować pojęcie - mechanizm urazu oraz wskazać przykłady.
Mechanizm urazu jest ważnym elementem wstępnej selekcji poszkodowanych.
Znajomość mechanizmu urazu pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zaistnienie obrażeń, których przeoczenie może mieć katastrofalne skutki. To wiedza o urazach, dzięki której jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie techniki pomocy.
Należy ocenić, czy uraz ma charakter:
1) uogólniony (powstał w wyniku np. wypadku samochodowego, upadku z wysokości),
2) miejscowy (powstał w wyniku np. pchnięcia nożem w plecy, uderzenia kamieniem w głowę).
Oceniamy to poprzez analizę otoczenia i wywiad (pytanie co się stało)

9. Proszę zdefiniować pojęcie – Triage oraz omówić jego elementy.
Triage – to inaczej segregacja medyczna czyli podział rannych i chorych na grupy wymagające jednakowego postępowania ratowniczego. Zakłada nadanie każdemu z poszkodowanych odpowiedniego priorytetu określającego kolejność udzielenia pomocy.
Czerwony – pilny, natychmiastowy.
Żółty – może chwilę poczekać.
Zielony – jest dobrze, może chodzić.
Czarny – śmierć, nie oddycha.
10. Proszę zdefiniować pojęcie oparzenia oraz wskazać postępowanie.
Oparzenia – uszkodzenia skory i błon śluzowych oraz tkanek leŜących pod nią
na skutek czynnika parzącego.
Przyczyny:
– termiczne (ogień, gorąca ciecz, para wodna, wrzątek, powietrze, rozgrzana
powierzchnia)
– chemiczne (kwasy, zasady, stężone związki chemiczne oraz inne substancje
żrące),
– piorun, prąd elektryczny (niskiego i wysokiego napięcia), zadziałanie paralizatora elektrycznego,
– promienie ultrafioletowe (np. promienie słoneczne),
– promienie rentgenowskie.
Rodzaje i ich objawy:
– I stopień – zaczerwienienie skory, obrzęk, pieczenie,
– II stopień – zaczerwienienie skory, obrzęk, bol, pęcherze,
– III stopień – martwica uszkodzonej okolicy, bol nie występuje, ponieważ
uszkodzone są zakończenia nerwowe,
– IV stopień – zwęglenie (odparowanie osocza z komorek).
Postępowanie :
    usuwamy poszkodowanego z miejsca zagrożenia;
    gasimy ogień, nie należy zdejmować odzieży przyklejonej do skory;
    natychmiast polewamy miejsca oparzenia chłodną bieżącą wodą (o temperaturze około 18oC), opoźniamy wystąpienie wstrząsu i nie dopuszczamy do tworzenia pęcherzy; jeżeli z ważnych powodow musimy przerwać schładzanie, możemy to uczynić dopiero po 15 min;
    zdejmujemy biżuterię z dłoni, szyi itp. ze względu na możliwość wystąpienia obrzęku;
    w przypadku oparzenia oka – polewamy strumieniem bieżącej chłodnej wody przez 20 min (jeżeli wystąpił obrzęk powiek, delikatnie je rozchylamy), następnie osłaniamy obie gałki oczne;
    w przypadku oparzeń chemicznych – natychmiast usuwamy ubranie z uszkodzonej okolicy i obficie płuczemy oparzenie strumieniem bieżącej wody; jeżeli oparzenie powstało wskutek działania wapna niegaszonego lub substancji żrącej w proszku, przed zmywaniem oparzonej powierzchni należy je usunąć mechanicznie;
    po schłodzeniu osłaniamy rany luźnym wyjałowionym opatrunkiem, przy opatrywaniu oparzonej dłoni opatrunek umieszczamy także między palcami.
Uwaga: Nie przekłuwamy pęcherzy. Na oparzenia nie wolno stosować żadnych
maści ani innych domowych metod. Jedynym i najlepszym środkiem leczniczym
pierwszej pomocy jest w tym przypadku woda.
11. Proszę omówić schemat ABC w BLS.
Zakres ABC w BLS:
    Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
    Sprawdzenie funkcji życiowych człowieka, sprawdzić czy nie ma urazów itd.,
    Zapewnienie sobie bezpieczeństwa i wezwanie pomocy,
    Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatrzymanie krwotoków itd.,
    Wykonanie pozostałych czynności ratunkowych,
    Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej,
    Przekazanie osoby poszkodowanej personelowi.
12. Proszę omówić rodzaje wstrząsów oraz przedstawić postępowanie przeciwwstrząsowe.
Wstrząs – dysproporcja między zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem w tlen poszczególnych narządow na skutek ostrej niewydolności krążenia.
Rodzaje i przyczyny:
a) hipowolemiczny – zmniejszenie objętości krwi krążącej wywołane:
– utratą krwi (krwotok wewnętrzny lub zewnętrzny);
– utratą osocza (oparzenia);
– utratą wody i elektrolitow (wymioty, biegunka);
– utratą wody i soli (wzmożone pocenie);
b) kardiogenny – zmniejszenie wydolności serca wywołane zaburzeniami rytmu
serca;
c) neurogenny – wadliwa regulacja przez układ nerwowy, której przyczyną mogą
być:
– ból, przerażenie, strach;
– nagły bodziec termiczny;
– urazy kręgosłupa;
– urazy krocza;
d) anafilaktyczny – powstaje w wyniku reakcji uczuleniowej;
e) septyczny – powstaje na skutek zatrucia organizmu bakteriami i ich toksynami
obecnymi we krwi.
Objawy:
– blada skora, twarz pokryta lepkim potem,
– niepokój, lęk, odurzenie,
– uczucie zimna i dreszcze (bez względu na temperaturę otoczenia),
– zobojętnienie, apatia,
– zaburzenia stanu przytomności,
– słabo wyczuwalne, przyspieszone tętno,
– szybki, płytki, nierównomierny oddech.
Postępowanie :
1) usuwamy przyczyny wstrząsu (tamujemy krwotoki, chłodzimy oparzenia, a w
przypadku urazów układu kostnego unieruchamiamy okolice urazu); układamy
poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej; z wyjątkiem wstrząsu
kardiogennego ułożenia tego nie stosujemy u poszkodowanych z uszkodzeniami
czaszkowo-mózgowymi, klatki piersiowej i brzucha;
2) ochraniamy przed utratą ciepła, bez względu na temperaturę otoczenia;
3) zapewniamy opiekę psychiczną (utrzymujemy stały kontakt słowny i wzrokowy
z poszkodowanym);
4) kontrolujemy czynności życiowe (nie podajemy nic do picia i jedzenia);
5) zakaz podawania leków przeciwbólowych!
13. Proszę omówić postępowanie ratownicze przy zadławieniu.
Przyczyny:
– zatkanie dróg oddechowych ciałem stałym, np. kęsem kanapki, cukierkiem,
gumą do żucia, kawałkiem owocu lub jego pe...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!