ikona pliku doc

Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania UZ notatki

sprawozdanie z wytrzymałości materialów metodą Brinella


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40,00 kB.


Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Sprawozdanie
Temat: Pomiar twardości metoda Brinella oraz statyczna próba ściskania


Cele ćwiczenia
Zapoznanie się z metodą twardości Brinella a także ze statyczną próbą ściskania próbek aluminiowych.
Wprowadzenie do ćwiczenia:
Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w nią drugiego twardszego ciała, zwanego wgłębnikiem.
W metodzie Brinella jako wgłębnik są stosowane kulki stalowe hartowane o znormalizowanych średnicach 10, 5, 2.5 mm . Twardość Brinella (HB) określa stosunek siły P wciskającej wgłębnik do pola A trwałego odcisku, który w postaci czaszy kulistej utworzy się na powierzchni materiału.
Gdzie mamy:       P – siła obciążająca [kG]
      D – średnica kulki [mm]
      d – średnica odcisku [mm]
Przebieg ćwiczenia:
      Zwymiarowanie danych próbek.
      Pomiar twardości metodą Brinella na urządzeniu.
      Statyczna próba ściskania wykonana na urządzeniu INSTRON 8802.
      Ponowne zwymiarowanie danych próbek po próbie ściskania.
      Pomiar twardości na danych próbkach po próbie ściskania.

Dane techniczne stanowisk laboratoryjnych
Stanowisko 1 – urządzenie do pomiaru twardości
Dane :
      Przyłożona siła 306,5 N
      Stalowa kulka o średnicy 2.5mm
      Czas działania na próbki 30 sekund
Stanowisko 2 – urządzenie do ściskania INSTROM 8802
Dane:
      Zakres siły 250kN
      Dokładność pomiaru 0,01 kN
Do pomiaru zastosowaliśmy dwie próbki :
      Próbkę niezmodyfikowaną
      Próbkę studzoną w oleju
Wyniki pomiarów:
      Próbki przed ściskaniem
      Próbka niezmodyfikowana
W 1 płaszczyźnie po wykonaniu odcisku o długości 0,74mm kulka 2.5mm uzyskaliśmy twardość 35,5 HB
W 2 płaszczyźnie po wykonaniu odcisku o długości 0,72mm uzyskaliśmy twardość 37,6HB
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!