ikona pliku docx

pomiar prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego oscy notatki

pomiar prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego oscyloskopową


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 82.63 kB.


Wprowadzenie

Fale akustyczne są podłużnymi falami mechanicznymi, które mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną polega na chwilowych zmianach gęstości ośrodka w skutek czego powstają chwilowe różnice ciśnień. Ze względu na częstotliwość fale akustyczne dzielimy na następujące rodzaje:


• Fale dźwiękowe, to fale które działając na ludzkie ucho i mózg wywołują wrażenie słyszenia. Zakres częstotliwości tych fal to od 16Hz do 20kHz. 


• Fale ultradźwiękowe, to niesłyszalne dla człowieka fale akustyczne o częstotliwości większej od 20 kHz.


• Fale infradźwiękowe są to niesłyszalne dla człowieka fale akustyczne o częstotliwości mniejszej od 16 Hz.

Równanie fali biegnącej wzdłuż osi OX

,

gdzie:

s - wychylenie cząsteczek ośrodka z położenia równowagi,

A - amplituda fali (amplituda drgań),

ω - częstość kołowa fali

T- okres drgań,

- faza początkowa ( w chwili t=0),

k - liczba falowa

λ  długość fali,

Wielkości charakteryzujące falę akustyczną:

- liczba falowa

    

- długość fali

- faza fali

Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach:

-Ciecz

    

K - stanowi moduł ściśliwości,

ρ - gęstość cieczy,

-Ciało stałe

    

 E - moduł sprężystości Younga,

 ρ - gęstość ciała stałego,

-Gaz

 

  - wykładnik adiabaty,

 R - stała gazowa równa 8,31 J    

 T - temperatura[K],

- masa molowa gazu,

Wykładnik równania adiabaty w powietrzu

 

 T - temperatura powietrza,

 R - stała gazowa,

c - prędkość dźwięku

- masa molowa gazu, 28,87g ,

Prędkość dźwięku w powietrzu nie zależy ani od ciśnienia ani od gęstości powietrza, a wyłącznie zależy od temperatury. Prędkość dźwięku w substancjach zależy od prędkości przekazywania kolejnym cząsteczkom tej substancji prędkości cząsteczek zwiększonej ciśnieniem dźwięku. Dla małych natężeń dźwięku ta dodatkowa prędkość jest znacznie mniejsza od prędkości ruchu cieplnego cząsteczek, dlatego prędkość dźwięku nie zależy od jego natężenia.

Oscyloskop

Oscyloskopem nazywa się urządzenie służące do obserwacji i pomiarów przebiegów oraz wzajemnych zależności między parami wielkości fizycznych. Oscyloskopy głównie można podzielić na analogowe i cyfrowe.

Głównym elementem budowy oscyloskopu analogowego jest lampa oscyloskopowa. Ma ona postać szklanego naczynia, z którego całkowicie zostało odpompowane powietrze. W skład lampy wchodzą:

- działo elektronowe

- płytki odchylające

- ekran

W oscyloskopie analogowym przebieg po wzmocnieniu steruje w płaszczyźnie p...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 82.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!