ikona pliku doc

Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego notatki

Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego, sprawozdanie, fizyka


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 89,00 kB.


Politechnika Koszalińska
rok akad. 2010/2011
LABORATORIUM FIZYKI
Ćwiczenie nr 27
Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego.
Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport
Grupa: T.03
Rok studiów: 1r.
Data wykonania ćw.
Oceny
Data zaliczenia
Podpis prowadzącego
Teoria

Sprawozdanie

1. Wprowadzenie teoretyczne.
Obracająca się wokół własnej osi Ziemia zmusza do rotacji swoje płynne jądro. W przypadku zróżnicowanej rotacji jądra i skorupy ziemskiej, układ ten zachowuje się jak prądnica. Wytworzone prądy wskutek znacznej przenikalności magnetycznej jądra Ziemi są odpowiedzialne za powstanie pola magnetycznego, czyli takiego stanu przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.
Ziemskie pole magnetyczne jest to pole magnetyczne występujące naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi. Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi, dlatego też na północy geograficznej jest południowy biegun magnetyczny Ziemi i odwrotnie.
Deklinacja jest to kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem magnetycznym i geograficznym.
Inklinacja jest to kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem.
2. Przebieg ćwiczenia.
Igłę kompasu ustawiamy w środku przewodnika kołowego, którego płaszczyznę ustawiamy zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez igłę magnetyczną. Gdy przez przewodnik przepuszczamy prąd, to na igłę kompasu, oprócz składowej poziomej Hy pola magnetycznego Ziemi, będzie jeszcze działało pole magnetyczne przewodnika, wskutek tego igła magnetyczna ustawi się w kierunku zgodnym z kierunkiem wypadkowej obu pól magnetycznych.
Natężenie pola magnetycznego zwojnicy, składającej się z N – ciasno nawiniętych zwoi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 89,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!