ikona pliku docx

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu notatki

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu, sprawozdanie, fizyka, laboratoria,


  245 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 245
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 182,67 kB.


Politechnika Koszalińska

rok akad.  2010/2011

LABORATORIUM FIZYKI

Ćwiczenie nr 51

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Transport

Grupa: T.03

Rok studiów: 1r.

Data wykonania ćw.

06.05.2011r.

Oceny

Data zaliczenia

Podpis prowadzącego

Teoria

Sprawozdanie


1. Zasada  pomiaru.

Doświadczenie nasze wykonujemy przy pomocy lampy oscyloskopowej umieszczonej w polu magnetycznym o indukcji B. Źródłem pola magnetycznego jest zwojnica.  Na elektron wpadający do pola magnetycznego o indukcji B pod pewnym kątem do jego linii sił, działa siła odchylająca zwana siłą Lorentza :

 

Jeśli elektron porusza się prostopadle do linii sił pola, to siła Lorentza powoduje zakrzywienie toru elektronu, bez zmiany jego prędkości. Pod wpływem zmiany napięcia między katodą

i anodą tor ruchu elektronu ulega coraz większemu zakrzywieniu. Znając wartość przesunięcia plamki światła na ekranie oscyloskopu możemy określić wartość ładunku właściwego e/m.  

Pomiar polegał na wyznaczeniu odległości odchylenia wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej umieszczonej w polu magnetycznym, a następnie na wykorzystaniu odpowiednich zależności matematycznych i fizycznych.

Stosunek ładunku elementarnego elektronu do jego masy obliczono z wzoru:

 

Współczynnik stanowi stałą aparaturową.

U[V] - napięcie między katodą i anodą lampy oscyloskopowej,

y[m] - wielkość odchylenia plamki na ekranie lampy,

R[m] - promień zwojnicy,

I[A] - natężenie prądu zwojnicy,

l[m] - odległość anoda-ekran.

n - ilość zwoi zwojnicy,

2. Ruch elektronu w lampie oscyloskopowej umieszczonej w polu o indukcji B.

3. budowa lampy  oscyloskopowej.

K - katoda, G - grzejnik katody, W - siatka, A1, A2, A3 - anody, X - płytki odchylania poziomego, Y - płytki odchylania pionowego, A4 elektroda ekranująca, E- ekran,                            P - powłoka grafitowa, O - osłona szklana

4. Zasada działania  lampy  oscyloskopowej.

Obwód żarzenia podgrzewa do wysokiej temperatury katodę, która emituje elektrony. Między katodą i anodą powstaje pole elektryczne, w którym ujemnie naładowane elektrony emitowane z katody są przyciągane do anody. Czym większe jest napięcie anody, tym silniej przyciągane są elektrony. Na drodze między katodą, a anodą elektrony nabierają prędkości, są skupiane w cienką wiązkę, po czym uderzają w ekran pokryty specjalną substancją zwaną luminoforem. Elektrony uderzając w luminofor tracą swą energię, a energia ta zamienia się na światło, zwykle koloru zielonego. Między katodą, a główną anodą umieszczone są dodatkowe elektrody, między innymi siatka, które umożliwiają regulację ilości elektronów biegnących do anody. Ewentualne dodatkowe anody tworzą tak zwane soczewki elektronowe, umożliwiające takie ukierunkowanie strumienia elektronów, inaczej mówiąc ich zogniskowanie, że trafiają one w jedno miejsce ekranu, tworząc świecący punkt (plamkę) o średnicy poniżej 1 mm.

5. Tabela pomiarowa.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 182,67 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!

Lp.

U

I

y

1.

1000

100

0,4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.