ikona pliku pdf

pomiar glikemi konspekt notatki


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,18 MB.


JESTEM PIELĘGNIARKĄ | Konspekt – plan edukacji pacjenta
Pomiar glikemii
Prezentujemy program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczonego za pomocą intensywnej insulinoterapii – pomiar glikemii, ponieważ dla edukatorów ds. diabetologii ważne są narzędzia, które mogą pomóc w organizacji i przebiegu procesu nauczania i uczenia się.
mgr TERESA
TOMASZEWSKA
Tytuł edukacji: Program edukacyjny dla pacjenta z cukrzycą de novo typu 1 leczonego za pomocą intensywnej insulinoterapii – pomiar glikemii. Treści do przekazania:  Elementy samokontroli.  Rola pacjenta w działaniach zespołu terapeutycznego, podkreślenie odpowiedzialności pacjenta za efekt terapeutyczny.  Zakres norm glikemii na czczo i po posiłkach z indywidualnym uwzględnieniem celów terapeutycznych.  Czynniki zakłócające pomiar glikemii.  Technika pomiaru glikemii z uwzględnieniem miejsc alternatywnych. Metody nauczania:  Wykład problemowy.  Dyskusja.  Warsztaty.  Pokaz z objaśnieniem.  Instruktaż. Wykaz środków dydaktycznych:  Pokaz slajdów (sprzęt audiowizualny).  Strony internetowe dotyczące cukrzycy.
 Broszury, plakaty, ulotki na temat cukrzycy, dzienniczek opieki diabetologicznej oraz dzienniczek samokontroli.  Glukometr, nakłuwacz, paski do pomiaru glikemii, gaziki, pojemnik na odpady medyczne. Pytania pacjenta:  Jaki powinienem mieć poziom cukru na czczo?  Czy zawsze muszę pamiętać o umyciu rąk przed pomiarem cukru?  W jakich sytuacjach powinienem dokonać dodatkowego pomiaru glikemii?  Czy zawsze muszę mieć przy sobie glukometr?  Czy mogę oznaczać poziom cukru, nakłuwając wszystkie palce?  Dlaczego zaleca się nakłucie bocznych powierzchni palców? Odpowiedzi edukatora:  Zgodnie z zaleceniami PTD oraz po konsultacji z lekarzem prowadzącym powinien Pan starać się o utrzymanie glikemii na czczo w granicach 80 – 110 mg/dl.  Tak, przed pomiarem glukozy powinno się myć ręce ze względów epidemiologicznych i diabetologicznych. Tylko wtedy jest pewność, że wynik będzie prawidłowy, a nie zawyżony.  Dodatkowy pomiar glikemii należy zawsze wykonać w następujących sytuacjach: – gdy źle się Pan czuje, – podczas przeziębienia i gorączki, – przy dodatkowej chorobie, – gdy istnieje podejrzenie spadku glukozy we krwi, – gdy występują nudności i wymioty, – podczas wykonywania dodatkowego nieplanowanego wysiłku, – gdy występuje silny stres.  Tak, w każdej chwili można wówczas skontrolować poziom glukozy i w przypadku niedocukrzenia szybko zareagować. Osoba, która przyjmuje insulinę powinna wiedzieć, że zarówno peny z insuliną, jak i glukometr stanowią zawsze bagaż podręczny. Dzięki gleukometrowi będzie Pan wiedział, jaki jest poziom glukozy, przez co może Pan zapobiec powikłaniom ostrym, takim jak hipoglikemia i hiperglikemia.  Nie, należy oszczędzać kciuk i palec wskazujący.  Nakłucie bocznych powierzchni palców pozwala na dłuższe zachowanie funkcji czuciowej palców.
PLAN METODYCZNY
Imię i nazwisko prowadzącego: Teresa Tomaszewska Miejsce zajęć: Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicz 8 Warszawa,Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, sala szkoleniowa. Czas zajęć: 1 spotkanie – 60 min. Rok/grupa: 2014 r. Pacjent z cukrzycą typu 1 oraz jego rodzina (żona i matka). Przedmiot: Cukrzyca typu 1 leczona metodą intensywnej insulinoterapii. Forma zajęć: Wykłady. Pokaz z instruktażem, ćwiczenia. Temat: Przygotowanie pacjenta do samoopieki – pomiar glikemii. Literatura: 1. Czech A., Tatoń J. Cukrzyca. Podręcznik diagnostyki i terapii. Nowa wiedza, lepsze leczenie. Wydawnictwo Elamed, Katowice 2009 2. Noczyńska A. Wiadomości o cukrzycy typu pierwszego. Poradnik. Wydawnictwo Almamedia, Opole 2009 3. Otto Buczkowska E. (red.). Cukrzyca typu 1. Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2006 4. Szewczyk A. Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 5. Tatoń J, Czech A. Cukrzyca: podręcznik edukacji terapeutycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 6. Tatoń J., Czech A., Bernas M. Diabetologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011 7. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna, 2014, t. 2, supl. A 8. Zalecenia w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i pielęgniarstwa epidemiologicznego, Warszawa 2014
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ  05/2015
26
PRZEBIEG SZKOLENIA
CZĘŚĆ WSTĘPNA 5 min. CZYNNOŚCI PACJENTA Pacjent i jego rodzina zajmują miejsca. METODY NAUCZANIA Rozmowa. CZYNNOŚCI EDUKATORA Edukator przedstawia się. Zapoznaje pacjenta i jego rodzinę z planem szkolenia. ŚRODKI DYDAKTYCZNE Slajdy z tematami szkoleń. OCENA SKUTECZNOŚCI Pacjent czuje się zaopiekowany, co zmniejsza stres wypływający z rozpoznania i leczenia cukrzycy.
Dobre aspekty OCENA SZKOLENIA Wady Wnioski CZĘŚĆ SZKOLENIA SAMOKONTROLA – POMIAR GLIKEMII NA GLUKOMETRZE 15 min.
Indywidualne szkolenie pozwoli na zmniejszenie stresu pacjenta. Pacjent przeżywa stres wypływający z rozpoznania choroby. Zmniejszenie stresu poprzez ciepłą atmosferę szkolenia, okazanie szczególnej atencji wobec pacjenta.
CZYNNOŚCI PACJENTA
METODY NAUCZANIA
CZYNNOŚCI EDUKATORA
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
OCENA SKUTECZNOŚCI
Pacjent z uwagą wysłuchuje wykładu, robi notatki.
Wykład problemowy
Omówienie elementów samokontroli: Omówienie integralnej roli pacjenta w działaniach zespołu terapeutycznego, podkreślenie odpowiedzialności pacjenta za efekt terapeutyczny. Omówienie zakresu norm glikemii na czczo i po posiłkach z indywidualnym uwzględnieniem celów terapeutycznych. Omówienie czynników zakłócających pomiar glikemii. Omówienie techniki pomiaru glikemii z uwzględnieniem miejsc alternatywnych.
Pokaz multimedialny
Pacjent poznaje znaczenie samoopieki w poprawie jego jakości życia i wyrównania cukrzycy Pacjent zna zakres norm glikemii na czczo i po posiłkach Pacjent potrafi wymienić czynniki zakłócające pomiar glikemii Pacjent zna technikę pomiaru glikemii z uwzględnieniem miejsc alternatywnych
30 min.
Pacjent przygląda się wykonywanym Instruktaż. czynnościom samokontroli glikemii: Pokaz. umycie rąk, przygotowanie glukometru, nakłuwacza, gazików, pojemnika na odpady, wypełnienie dzienniczka samokontroli. Dobre aspekty
Wykonanie czynności z dokładnym omówieniem sposobu ich realizacji.
Glukometr, nakłuwacz, gaziki, pojemnik na odpady medyczne, paski do pomiaru glukozy we krwi.
Pacjent potrafi samodzielnie i prawidłowo wykonać pomiar glukozy we krwi oraz zapisać wyniki w dzienniczku samokontroli
Pacjent zna zasady samokontroli, potrafi prawidłowo dokonać pomiaru glikemii na gleukometrze. Zbyt krótki czas szkolenia. Należy wzmocnić motywację pacjenta do samokontroli i wydłużyć czas szkolenia z zakresu samokontroli. METODY NAUCZANIA Dyskusja CZYNNOŚCI PROWADZĄCEGO Edukator diabetologiczny udziela odpowiedzi na pytania zadane przez pacjenta. Podaje pacjentowi strony internetowe dotyczące cukrzycy, wskazuje stowarzyszenia, gdzie pacjent może uzyskać wsparcie i pomoc. ŚRODKI DYDAKTYCZNE OCENA SKUTECZNOŚCI Pacjent czuje się bezpiecznie, zna źródła informacji z których może skorzystać, gdy pojawią się nowe problemy lub wątpliwości. Pacjent zna adresy stowarzyszeń w których może szukać zarówno wsparcia, jak i informacji.
OCENA SZKOLENIA
Wady Wnioski
CZĘŚĆ KOŃCOWA 10 min.
CZYNNOŚCI UCZESTNIKÓW Pacjent zadaje pytania, dzieli się swoimi uwagami.
Pacjent żegna się z zespołem terapeutycznym. Dobre aspekty OCENA SZKOLENIA Wady Wnioski
Pacjent wychodzi ze szpitala z przekonaniem, że nie zostaje sam w tej trudnej i nowej dla niego sytuacji oraz, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą mu na lepszą kontrolę cukrzycy. Brak. Należy każdym gestem i słowem wzmacniać pacjenta dodając mu wiary, że jest w stanie poradzić sobie w tej nowej sytuacji.
27
05/2015  MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
JESTEM PIELĘGNIARKĄ | Konspekt – plan edukacji pacjenta
Cel ogólny: Przygotowanie pacjenta do życia z cukrzycą typu 1 leczoną za pomocą intensywnej insulinoterapii. Cele szczegółowe:  sfera intelektualna: pacjent posiada: – podstawową wiedzę na temat wpływu glikemii na rozwój powikłań, – wiedzę na temat zakresu glikemii na czczo i po posiłkach, przedstawienie indywidualnych celów terapeutycznych, – wiedzę na temat prawidłowego dokonywania pomiaru glikemii, – wiedzę na temat czynników zakłócających pomiar glikemii.
 sfera umiejętności: pacjent potrafi: – wykonać pomiar glukozy we krwi, – analizować wynik glikemii z glukometru, – dokonać pomiaru glikemii z miejsc alternatywnych.  sfera emocjonalna: pacjent: – angażuje się w szkolenie poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, – rozumie sens przyswajanej wiedzy i jej wpływ na jego jakość życia, – rozumie, że właściwie dokonywanie pomiary glikemii mają duże znaczenie na zmniejszenie powikłań cukrzycy.
KOMENTARZ
ALICJA SZEWCZYK, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Propozycja planu metodycznego i konspektu zajęć edukacyjnych pozwoli Państwu na przygotowanie swojego warsztatu szkoleniowego do realizowania programu edukacyjnego, który jest ważnym elementem terapii cukrzycy. Zasadniczą rolę w edukacji chorego na cukrzycę odgrywa pielęgniarka. Współcześnie jest ona profesjonalistą w zakresie opieki nad pacjentem. W samodzielny i odpowiedzialny sposób zapewnia swoją pomoc bezpośrednio dost
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,18 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!