ikona pliku docx

Pollub, MiBM, TiSP Sprawozdanie mikromierz notatki

sprawozdanie z laboratorium tisp, sprawdzenie mikromierza


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.41 kB.


POLITECHNIKA LUBELSKA

Kierunek: Mechanika

LABORATORIUM

Technik i Systemów Pomiarowych

Ćwiczenie nr 8

Temat ćwiczenia:  Sprawdzenie i ocena właściwości metrologicznych mikromierza.

Nazwisko i imię

Grupa

Data wykonania

Ocena

Mateusz Wilk

GL 08

19.12.2013

Arkadiusz Zygmunt

GL 08

Marek Woźniak

GL 08

Magdalena Wilkoławska

GL 08

  1.  Temat ćwiczenia:

Sprawdzenie i ocena właściwości metrologicznych mikromierza.

  1.  Wyszczególnienie metod i technik pomiarowych wykorzystywanych do realizacji tematu.

Przebieg sprawdzania każdego przyrządu pomiarowego z uwagi na możliwość

powstania rozbieżności ocen w zależności od stosowanej procedury sprawdzania winien opierać się na udokumentowanych procedurach, zgodnych z obowiązującymi

przepisami metrologicznymi i z obowiązującymi instrukcjami sprawdzania przyrządów

pomiarowych. Ogólnie zakres sprawdzania wszystkich przyrządów pomiarowych

obejmuje etapy:

- oględziny zewnętrzne - Na tym etapie sprawdzania przyrządów pomiarowych należy zwrócić uwagę na poprawność oznakowania, czytelność oraz stan podziałek, na występowanie uszkodzeń mechanicznych powierzchni ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie pomiarowe, powierzchnie prowadnic występowanie śladów korozji,

- sprawdzanie stanu konstrukcji i jakości wykonania - Na tym etapie sprawdzania przyrządów pomiarowych należy zwrócić uwagę czy pod względem materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i jakości wykonania sprawdzany przyrząd odpowiada wymaganiom stosownych przepisów metrologicznych, jak również na sprawne działanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych

- sprawdzanie charakterystyk metrologicznych - Na tym etapie sprawdzania należy dokonać sprawdzenia płaskości i równoległości powierzchni pomiarowych, sprawdzenia prostoliniowości powierzchni prowadzących, oraz sprawdzenia dokładności wskazań.

  1.  Zestawienie parametrów metrologicznych stosowanych przyrządów pomiarowych.

Sprawdzeniu i ocenie właściwości metrologicznych poddany został mikromierz cyfrowy o wartości działki elementarnej a0 = 0,001 mm.

Podstawowe wyposażenie pomiarowe laboratorium do sprawdzania uniwersalnych

przyrządów do pomiarów długości powinno zawierać:

- mikroskop warsztatowy,

- profilografometr stykowy, lub mikrointerferometr i porównawcze wzorce     chropowatości powierzchni o wartości parametru Ra=0,32mm i Ra=0,6,4mm,

- mikromierz zewnętrzny o zakresie pomiarowym (0¸25)mm,

- płytki wzorcowe klasy dokładności 1, 2,

- komplety płasko równoległych płytek interferencyjnych o wymiarach dostosowanych do zakresu pomiarowego sprawdzanych mikrometrów,

- płaska płytka interferencyjna klasy 1,

- waga uchylna o wartości działki elementarnej 10g i odważniki o masie 50g, 250g,    500g, 5kg,

- płyta pomiarowa klasy dokładności 3,

- wkładki płasko równoległe lub płasko walcowe,

- liniał krawędziowy klasy 1,

- lupy o powiększeniu 5x, 8x; podstawa do mocowania przyrządów mikrometrycznych, statyw, szalka do obciążania przyrządów mikrometrycznych.

  1.  Krótki opis stosowanych technik pomiaru.

Sprawdzenie i ocena właściwości metrologicznych mikromierza polegać będzie na oględzinach zewnętrznych urządzenia, sprawdzeniu stanu konstrukcji i jakości wykonania oraz sprawdzeniu parametrów metrologicznych (sprawdzeniu płaskości i równoległości powierzchni pomiarowych, sprawdzeniu wartości nacisku pomiarowego mikromierza za pomocą wagi uchylnej oraz wyznaczeniu błędów wskazań mikromierza).

Podstawowe warunki, jakie powinny być zapewnione przy sprawdzaniu uniwersalnych przyrządów do pomiaru długości to:

- dokładne mycie benzyną ekstrakcyjną i dokładne suszenie,

- utrzymanie temperatury w pomieszczeniu gdzie są sprawdzane przyrządy na poziomie (20 ± 2)0C,

- zapewnienie temperatury przyrządów sprawdzanych oraz przyrządów pomiarowych

odniesienia oraz urządzeń pomocniczych na poziomie (20 ± 2)0C

- w celu osiągnięcia wymaganej temperatury sprawdzanych przyrządów, zaleca się

przetrzymywanie ich w wymaganej temperaturze, przez co najmniej 3 godziny

przed rozpoczęciem sprawdzania.

  1.  Wyniki pomiarów oraz niezbędne obliczenia.
  2.  Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie stanu konstrukcji i wykonania mikromierza:

Po wnikliwych oględzinach zewnętrznych urządzenia możemy stwierdzić, iż mikromierz jest w bardzo dobrym stanie wizualnym, podziałki nie są starte, wszelkie oznaczenia fabryczne są bardzo wyraźne oraz dokładnie nanies...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.41 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!