plik doc

Legalizacja Marihuany w Polsce

Referat
Legalizacja marihuany w Polsce Jednym z aktualnie gorętszych tematów związanych z narkotykami w Polsce jest legalizacja kanabinoli, szczególnie marihuany. Wiele krajów ma inne podejście prawne do tematu marihuany. W Polsce aktualnie wytwarzanie, posiadanie czy handel marihuaną jest zabroniony, lecz od 22 czerwca 2017 roku została zalegalizowana marihuana, która przeznaczona jest do celów medycznych, przy wytwarzaniu preparatów farmaceutycznych w określonych warunkach. W innych k...

plik doc

Przygotowanie mapy problemów

Przygotowanie mapy-diagnozy problemów i aktywności lokalnej
Przygotowanie mapy-diagnozy problemów i aktywności lokalnej Proponujemy zastosowanie narzędzia pozwalającego na zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie diagnozy problemów i aktywności lokalnej. Co to jest mapa problemów? Działanie to polega na przygotowaniu graficznej ilustracji diagnozy lokalnych problemów i aktywności danej społeczności. Powstawanie takiej mapy powinno mieć charakter oddolny – niezwykle istotne jest tu...

plik doc

Przemoc jako zjawisko patologii społecznej.

Na podstawie : Wyzwania pracy socjalnej: Odsłony Polskiego i Słowackiego życia społecznego.
PRZEMOC JAKO ZJAWISKO PATOLOGII SPOŁECZNEJ Gdy mówimy o patologiach społecznych mamy na myśli skrajnie trudne sytuacje zachodzące w grupie jednostek czy rodzin. Dziś przybliżymy wam jedną z najpopularniejszych patologii wśród rodzin, jaką jest przemoc. Niestety w znacznej części jej ofiarami są grupy osób niewinnych i bezradnych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci. Sprawcami przemocy są głó...

plik doc

elity polityczne

politologia
                        ELITY POLITYCZNE Pojęcie i sposoby definiowania kategorii "elita" Elita polityczna Teorie elit Typy elit Elityzm Pojęcie "elity" i elity politycznej Termin "elita" wywodzi się z łaciny – "eligo, eligare" – wybierać, a także z języka francuskiego – "elite, elire" – wybór, wybrańcy. W ujęciu leksykalnym – elita to grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy...

plik ODT

POTRZEBY WG MASŁOWA

Abraham Harold Maslow urodził się 1 kwietnia 1908 w ... Piramida jest podzielona na 5 części. Podstawę zajmują potrzeby niższego rzędu, podzielone na dwie części; potrzeby fizjologiczne oraz potrzeby bezpieczeństwa. Wyższe szczeble piramidy to potrzeby wyższego rzędu; potrzeby afiliacji, potrzeby szacunku i uznania i na samym szczycie potrzeba samorealizacji. Potrzeby fizjologiczne czyli podstawowe to zaspokojenie głodu, wody, snu i biologicznych potrzeb (prokreacji). Jest to podstawa do ż...

plik doc

Podstawy polityki


Podstawy politologii – wykłady - egzamin – 1. Elementy teorii polityki Politologia – nauka o polityce, zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, ich uwarunkowaniami i konsekwencjami. Spełnia 3 podstawowe funkcje: 1. deskryptywna (opis) – funkcja opisująca, przedstawienie faktów, musi być zgoda co do faktów, żeby można je było opisywać 2. eksplancyjna (wyjaśnienie) – funkcja wyjaśniająca, wyjaśnienie dlaczego „fakty” nastąpiły. Odpowiada na pytanie: dlaczego? – związki przy...

plik docx

Polityka społeczna

teoretyczne zagadnienia z polityki społecznej

Polityka społeczna to działalność na którą składają są dwa el.

  1. Działalność Naukowa
  2. Działalność praktyczna-

Polityka społeczna- Pierwsze z końca XIX w. W miarę rozwoju społeczeństwa one się zmieniają, te stare tracą na znaczeniu, inaczej definiuje się ja w obszarze anglojęzycznym, a in...

plik odt

Wybory samorządowe-marketing polityczny

Bardzo dobry i rzetelnie przeze mnie wykonany opis wszystkich wyborów parlamentarnych (sejm i senat) w Polsce po roku 1990.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.Kadencja Sejmu rozpoczęła się wraz z pierwszym posiedzeniem 25 listopada 1991 i trwała do 30 maja 1993. 31 maja 1993 weszło w życie zarządzenie Prezydenta RP Lecha Wałęsyrozwiązujące Sejm. Od 31 maja 19...

plik odt

Wybory samorządowe-marketing polityczny

Bardzo dobry i rzetelnie przeze mnie wykonany opis wszystkich wyborów parlamentarnych (sejm i senat) w Polsce po roku 1990.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.Kadencja Sejmu rozpoczęła się wraz z pierwszym posiedzeniem 25 listopada 1991 i trwała do 30 maja 1993. 31 maja 1993 weszło w życie zarządzenie Prezydenta RP Lecha Wałęsyrozwiązujące Sejm. Od 31 maja 19...