ikona pliku doc

polityka społeczna notatki

polityka społeczna


  365 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 365
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 212.50 kB.


DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jako dyscyplinę naukową rozumie się naukową teorię oraz towarzyszącą jej metodologię zajmujące się zagadnieniem potrzeb materialnych i duchowych człowieka oraz grup społecznych na określonym etapie rozwoju państwa, z uwzględnieniem geofizycznych i kulturowych uwarunkowań Praktyka polityki społecznej oznacza świadomą działalność państwa, organizacji społ. I samego społeczeństwa w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzających do optymalnego zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb. SFERY POLITYKI SPOŁECZNEJ Jako nauki: bytu, psychospołeczna (funkcjonowania człowieka w społeczeństwie), pozamaterialna (duchowa) Jako praktyki: pracy, dobrobytu, kultury społecznej, ładu społecznego DZIEDZINY POLITYKI SPOŁECZNEJ polityka ludnościowa i rodzinna, zatrudnienia, mieszkaniowa, zdrowotna, oświatowa, kulturalna, zabezpieczenia społecznego, zwalczania patologii społecznych TEORIE POLITYKI SPOŁECZNEJ teorie umowy społecznej ? wyjaśniają dlaczego państwo zaczęło i rozwijało ingerowanie i zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Teoria minimalnego państwa Nazicka: każda jednostka posiada naturalne prawa i obowiązki. Jeśli mają się one zmienić, konieczne jest przyzwolenie jednostki. Jednostka przyzwoli na takie zmiany w imię ochrony innych praw naturalnych. Teoria zasłony niewiedzy Rawlsa: istnieje obawa iż jednostki poprzez swoje zaniechania doprowadzą do sytuacji utrudniających ich funkcjonowanie. Państwo powołując się na zasłonę niewiedzy zachęca lub wymusza podejmowanie działań umożliwiających wszystkim członkom społeczeństwa równe uczestnictwo w korzyściach. Teoria powstania państwa Buchanana: punktem wyjścia do tej teorii jest istnienie społeczności pierwotnej. Funkcjonowanie w takim społeczeństwie staje się coraz większym problemem. Konieczne jest stworzenie reguł postępowania i instytucji kontrolującej pr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 212.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!