plik doc

Metodologia politologii

skrypt metodologia politologii
METODOLOGIA       Specyfika nauk humanistycznych i badań społecznych       Wyniki nauk społ. maja bezprzykładny wpływ na badaną rzeczywistość       Funkcja prognostyczna wpływa na badanych i badających       Proces badawczy niszczy normalne warunki istnienia przedmiotu badań       Badania mają kontekst historyczny       Ograniczanie możliwości standaryzacji me...

plik rtf

Integracja Europejska dr Thomas Gdesz Wykłady

Notatki z przedmiotu Integracja Europejska z dr Thomasem Gdeszem
Integracja europejska Istota i formy integracji Europejskiej‭ Koncepcje integracji Europejskiej‭ Wykład‭ ‬1,2,3 W‭ ‬2009‭ ‬roku‭ ‬27‭ ‬państw znajdującym się na starym‭ ‬kontynencie działa w bardzo podobny sposób,‭ ‬oraz wyznaje podobne zasady etyczne i moralne.‭ ‬Do integracji europejskiej dochodzi z woli przywódców oraz ze‭ ‬względu na interesy narodowe.‭ ‬W‭ ‬Polsce w‭ ‬2003‭ ‬roku odbyło się referendum w sprawie przy...

plik doc

SYSTEM POLITYCZNY RP

politologia
SYSTEM POLITYCZNY Czas zaborów: Ustrój polityczny na ziemiach polski Polacy byli aktywni w ramach 3 systemów zaborczych:Austrii(forma wyłaniania przedstawicielstwa to: pochodzenie,1907 wprowadzenie wyborów demokratycznych do Izby poselskiej,wielu Polków weszło do kurii) ,Prus(wybory dwustopniowe-nie sprawiedliwe,głowsy najbogatszych były ważniejsze) i Rosji(dwuizbowe przedstawicielstwa,car miał prawo sankcji czyli zatwierdzania). Okres I wojny prawie nic nie zmienił w sytuacj...

plik doc

demokratyczne państwo prawa

informacje o demokratycznym państwie prawa
KAMIL SOKOŁOWSKI                                     TORUŃ 2012r. POLITOLOGIA II r. DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA.       Dzisiejsza konstytucja RP w art. 2 ,,Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997...

plik docx

komunikowanie polityczne

Pojęcie komunikowania polit. Pojawiło się w II poł. XXw., wcześniej używano słowa „propaganda”. Uważano jednak, że propaganda jest charakterystyczna dla systemów totalitarnych ,natomiast w ustrojach demokratycznych politycy i partie komunikują się ze społeczeństwem

                     Komunikowanie polityczne

  1.  Po...

plik doc

metodologia

metodologia
Badania ankietowe i eksperyment laboratoryjny to techniki stosowane w: - badaniach behawioralnych - badaniach ilościowych - analizie systemowej Proszę wymienić elementy analizy systemowej:???? W klasycznym ujęciu Eastona Analiza systemowa obejmuje: -"wejście" systemu (poparcie i żądania zmian); -konwersję wewnątrzsystemową (przełożenie języka zewnętrznego - np. żądań – na język właściwy danemu systemowi); -wytwory systemu (dążenia i działania polityczne); -sprzężenia zw...

plik docx

prawo europejskie

materiał z wykładów

Koncepcje tworzenia U.E od XIX. w. Pierwszy podpisany akt ,,Mittel Europy”-Richard Decode- szybko rozwiązany. Utworzono Organizację Europejskiej Wspólnoty Zjednoczonej (bez krajów bloku komunistycznego) stworzona z krajów które korzystały z planu Marszala (wkrótce się rozpadły). Wg planu Szumana należy kontrolować produkcję węgla i stali dlatego utworzono 1)Europejską Wspólnotę Węgla i Sta...

plik odt

WspólczesnepProblemy globalizacjiStanisław Michalkiewicz
- Współczesne problemy globalizacji.
Wykład 1 - 2
Aspekty globalizacji. Kwestie historyczne-kształtowanie się procesów
globalizacyjnych.
Wykład 3 - 4
Geografia produktów strategicznych. Podmioty gospodarcze.
Wykład 5 - 6
Pieniądze i system monetarny. Rola banków centralnych
i państw w gospodarce.
Wykład 7 - 8
Polityczny aspekt globalizacji. Imper...

plik doc

Historia Świata w XX w - skrypt


Wykład I i II: Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem I wojny światowej 1. Imperializm Termin „imperializm” w słowniku francuskim Littégo (wyd. z 1865 r.) oznaczał poglądy zwolenników Napoleon III. W publicystyce angielskiej z lat 80. XIX w. przez „Imperializm” rozumiano zerwanie z zasadą wolnego handlu i dążenie do bliższego związania posiadłości zamorskich z metropolią. Wyrazem tak rozumianego imperializmu było prowadzenie protekcyjnej polityki gospodarczej. W ostatnim ćwierćwieczu X...