ikona pliku doc

Pojęcie archetypu notatki

praca dotycząca pojęcia archetypu na podstawie motywów biblijnych


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.50 kB.


      „Pojęcie archetypu. Omów na podstawie znanych tekstów biblijnych”
Starożytność, która trwała najdłużej spośród wszystkich epok, możemy nazwać zalążkiem kultury. Na jej ukształtowanie wpływ miały trzy wielkie religie jak wierzenia starożytnych greków, judaizm i chrześcijaństwo. Dwie ostatnie miały charakter monoteistyczny, ale mimo to występowały miedzy nimi spore różnice. Jednakże dla obu najważniejszą księgą była Biblia, składająca się ze Starego i Nowego Testamentu, przy czym ten ostatni nie był uznawany przez judaistów. Obok banalnych historii, pouczeń, czy proroctw, znajdujemy tam także pewne ukryte przesłania. Choć w każdej z ksiąg brak wyraźnego podziału na prozę i poezję, piękno języka, styl i symbolika stanowi o wartości artystycznej dzieła. Każda opowieść kryje w sobie jakiś model postępowania, wyobrażenie prawzorze świecie czy interpretację sytuacji ludzkich. Takie prawzorce nazywamy archetypami.
Już na pierwszych stronach Starego Testamentu możemy przeczytać o obrazie świata pogrążonego w chaosie. A pośród tego wszystkiego znajduje się Bóg, który oddziela światło od ciemności. Moment ten jest niczym innym, jak symbolem wydzielenia dobra i zła, ale nie tylko. Możemy to też nazwać kontrastami, które występują nie tylko pomiędzy zjawiskami atmosferycznymi, przedmiotami i uczuciami, ale przede wszystkim między ludźmi. Stąd też wywodzą się pozytywistyczne podziały na społeczeństwo arystokratyczne i biedne, czy na ludzi pracujących, w domyśle dobrych, oraz korzystających z życia i nie zarabiających na siebie, czyli złych. Najprostsze przykłady można też znaleźć w średniowieczu, gdy dzielny rycerz, katolik, walczy o obronę swojej ojczyzny z poganami, jak hrabia Roland przeciw najeźdźcom hiszpańskim.
Stworzenie świata wiązała się z powstaniem Edenu. Miejsce idealne, w którym nie ma bólu, niepewności, wstydu i niedostatku. W późniejszych epok
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!