ikona pliku doc

pojęcia z pedagogiki notatki


  973 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 973
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 101,00 kB.


PEDAGOGIKA Paidagogos ? prowadzą chłopca Paidagogija ? całość zabiegów wychowawczych Pedagogia ? samo dzieło wychowania Pedagologia ? całość pedagogiki rozwoju człowieka i pedagogiki stosowanej w instytucjach Nowa pedagogika określa naukę, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogiki ? wszelkiego rodzaju sztuki i techniki wychowania ? czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych. Współcześnie mówimy o wspieraniu rozwoju człowieka. Sokrates stosował metodę nauczania za pomocą pytań. Uważał się za tego, który pomagał człowiekowi być coraz lepszym. Hebagogika ? prowadzę młodzieńca Andragogika ? prowadzę mężczyznę Gerantagogika ? prowadzę starego człowieka Pedagogika paliatywna ? dot. wszystkich (rozwija się głównie w kontekście chorób nowotworowych ? wspomaga rodzinę. Wychowanie samowychowanie Nauczanie uczenie się Kształcenie samokształcenie Przedmiotem badań pedagogiki są zjawiska wychowawcze zachodzące w ciągu całego życia oraz różnorodne czynności opracowane teoretycznie tworząc wielokierunkową pomoc wychowawczą dla doskonałego, pełnego, wszechstronnego rozwoju ludzi. Pedagogika opisowa ? pedag. Korczakowska ? opisywał zasady, metody z poziomu dziecka, każe dorosłemu zrozumieć dziecko. Dziecko jest człowiekiem od poczęcia. Pedag. Praktyczna (doświadczenia praktyczne) Pedag. Opisowa (uogólnienie pojęć, zjawisk) Pedag. Normatywna (ideał nowego człowieka, proces rozwojowy człowieka) Pedag. jest nauką humanistyczną z podbudową przyrodniczą. Zadania pedag.: opisywanie i uogólnianie. wyjaśnianie. formułowanie norm, zasad, reguł. Są to zad. Analityczne, opisowo ? wyjaśniające, normatywno ? praktyczne. Dyscypliny szczegółowe pedag.: pedag. socjalna,resocjalizacja, pedag. sztyki, pedag. zabawy, pedag. niemowlęca, pe
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 101,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!