ikona pliku doc

pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki notatki

Pojęcia przydatne na koło/egzamin z wprowadzenia do pedagogiki.


  915 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 915
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 106,00 kB.


RÓŻNE RODZJE WIEDZY O EDUKACJI. Wiedza potoczna ? zbiór osobistych i przypadkowych danych, informacji i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność, pochopność, apodyktyczność, a jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce poczucie rozumienia siebie i świata. Wiedza naukowa ? przekonania i poglądy, które oceniamy w kategoriach ?prawdziwe ? fałszywe?, żądając ich legitymizacji zgodnie z procedurami wytwarzania wiedzy naukowej, przy zastosowaniu akceptowanych metod uzyskiwania danych i informacji. Najważniejsza jest wiedza potoczna. Różnice pomiędzy wiedzą potoczną a naukową: - wiedzy naukowej praktycznie nie ma, korzystanie z niej jest bardzo trudne. - nauka jest bardzo ważna, lecz nie wielu może z niej korzystać. - przedmiotem zainteresowań jest to, co ludzie wiedzą. Wiedza filozoficzna ? dziedzictwem starożytnej filozofii greckiej jest podstawowa aporia (we współczesnych zasobach leksykalnych stosuje się dla oznaczenia takich kwestii spornych, które mogą być rozwiązane w sposób przeciwstawny do siebie, odrębny, a żadne z tych rozwiązań nie może zostać w pełni zaakceptowane ani w pełni wykluczone i odrzucone). Związana z praktyką edukacyjną, dająca się przedstawić na continuum, którego jeden koniec wyznacza pojmowanie edukacji jako urabiania indoktrynacji (uświadomienie, wpajanie przekonań) (według określonych ideałów i wzorców), a drugi koniec wyznacza pojmowanie edukacji jako wartości autotelicznej, związanej z doskonaleniem, formowaniem, wydobywaniem tego, co stanowi o istocie i naturze człowieka, czyli ujawnianie potencjału ontogenetycznego (zespół przemian zachodzących w ciągu życia człowieka) i filogenetycznego (rozwój) tkwiącego w człowieku. Wiedza teologiczna ? odnosi się do świętego Tomasza z Akwenu. Poglądy systemu tomistycznego: - sensem istnienia człowieka jest szczęście - dążeniu do osiągnięcia tego celu po
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 106,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!