ikona pliku odt

pojęcia i systemy notatki

plik może komuś pomoże w nauce do przedmiotu, mi dużo to dało na 1 roku studiów :)


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.52 kB.Pojęcia i systemy pedagogiczne
1.Uczenie się:
proces aktywnej reorganizacji wiedzy i doświadczeń, którego podstawę stanowią interakcje zachodzące między nauczycielem i uczniem oraz podmiotami a rzeczywistością;
znaczenia przyjmują formę osobistej logicznej struktury powstałej w czyimś umyśle jako wynik aktywnej interpretacji podmiotowej
2. Socjalizacja- wrastanie w społeczeństwo
3. Wychowanie jako proces ma celowe działanie przez:
osobę zewnętrzną
samodzielne samowychowanie
współdziałanie tych procesów
4. Poszukiwanie nowej wizji świata:
kultura postfiguratywna - wiedza przekazywana młodzieży przez starsze pokolenie
kultura konfiguratywna – rodzice i dzieci uczą się wzorów kultury od rówieśników
kultura prefiguratywna – wyrazicielem przyszłości staje się młodzież, starsi uczą się od młodych ludzi
5.Desygnaty- każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy lub każda rzecz oznaczana przez dany znak, wyraz, wyrażenie lub pojęcie np. desygnatem słowa pies jest zwierze, o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że jest psem.
6. Wychowanie- zabieg ukształtowania człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Jest to również umiejętność zachowania się w towarzystwie
7.Pojęcia i ich znaczenie:
język posługuje się określeniami, by przybliżyć znaczenie i rozumienie pojęć, zwłaszcza tych które nie mają desygmatów w rzeczywistości. Podobne zjawiska mogą mieć też różne nazwy
Wraz z użyciem danego pojęcia w danym kontekście nadaje się temu zjawisku nieco inne znaczenie, czyli w dawnym systemie/ nurcie/ kierunku zwykle badacze posługiwali się określonym zestawem zdefiniowanych pojęć
8. Cień semantyczny:
większość wyrazów cechuje się tzw. cieniem semantycznym np. rozumienie pojęcia>pojazd< „na terenie parku nie wolno korzystać z pojazdów”
ten sam termin można różnie zrozumieć nawet w tym samym kontekście
Często pojęcia po zdefiniowaniu zmieniają swoje znaczenie np. wychowanie, czy rehabilitacja, resocjalizacja, dlatego w danym systemie/kierunku/nurcie pojawiają się pojęcia o szerokim znaczeniu lub wąskie ujęcie tego samego zjawiska innymi określeniami np. trudności w czytaniu, dysleksja, mogą mieć też nieco inne znaczenie w danym systemie
Konieczność definiowania pojęć na bazie danego nurtu i określa co pod nim rozumiemy. Jeśli będziemy mówili o danym terminie naukowym jako charakterystycznym dla niego, to musimy mieć na uwadze, że może wystąpić na innym gruncie w zupełnie innym znaczeniu np. reedukacja w resocjalizacji
9. Definiowanie pojęć- na bazie danego nurtu i określeń co pod nim zrozumiemy. Jeśli będziemy mówili o danym terminie naukowym jako charakterystycznym dla niego to musimy mieć na uwadze, że może wystąpić na innym gruncie.
10. Definicja- wypowiedź o określonym kształcie, w którym informuje się o znaczeniu danego wyrażenia językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie
jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika danego języka, ale nie znamy w ogóle jego znaczenia
jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika danego języka,ale nie rozumiemy znaczenia, nie potrafimy jednoznacznie wskazać zbioru desygnatów tego pojęcia, a znamy tylko niektóre jego znaczenia i chcemy poznać pozostałe
Jeśli dane wyrażenie językowe należy do słownika języka, znamy jego znaczenie, ale chcemy
je zmienić
Jeśli dane wyrażenie językowe nie należy do słownika danego języka i chcemy je tam wprowadzić
11. Wiedza w pedagogice:
poziom wiedzy i poznania potocznego- to wynik intuicji i własnych przekonań, są to osobiste doświadczenia i własna wiedza. Charakteryzuje ją prostota, mały stopień ogólności, czasem bezkrytyczność, nienawiść, wewnętrzna sprzeczność, brak spójności. Potoczna relacja,własne przemyślenia, opinie, zasady postępowania, wiedza życiowa jest przekazywana między ludźmi- wszyscy znają się na pedagogice
wiedza społeczna- przyjmuje obserwacje i doświadczenia innych, które modyfikują moje myślenie, wymieniam myśl; zbieram i wartościuję poglądy. Wiedza z książek o wychowaniu, opisujące własne doświadczenia, przewodniki dla rodziców i nauczycieli, pogadanki, obrazowa, emocjonalna
12. Wiedza naukowa:
Poziom refleksji naukowej- wiedza zbierana systemowo, dominuje aspekt logiczny, używane są zdefiniowane pojęcia, obserwacje są sprawdzane, weryfikowane w przyjęty sposób naukowy, teorie opracowane są w oparciu na dotychczasowej wiedzy, publikowane, możliwe do sprawdzenia, otwarte na nowe fakty, zmieniające sposób myślenia.
13.Czym jest wiedza:
epistemologia- zajmuje się odpowiedziami na takie pytania jak „Co, jeżeli cokolwiek, wiemy?”, „Czym jest wiedza?”, a także „Jak możliwa jest wiedza?”
Idealizm epistemologiczny transcendentalny- to teza, że umysł ludzki nie jest zdolny poznać świata istniejącego od niego niezależnie, lecz jest skazany na stałe obcowanie tylko z własnymi konstrukcjami umysłowymi
Realizm epistemologiczny- jako opozycja idealizmu epistemologicznego. Doświadczenie tak silne uzasadnia naszą wiarę w rzeczywiste i niezależne od podmiotu istnienie świata danego nam w doświadczeniu, że żadna krytyka epistemologiczna nie jest w stanie jej podważyć, ani umocnić
14. Narracja:
Narracja – oznacza naszą osobistą opowieść o zjawiskach otaczających
Każdy człowiek ma swoją narrację, która ukierunkowuje uwagę słuchającego. Narracja jest subiektywnym przekazem własnych myśli, ale nawiązuje zwykle do jakiegoś przekazu społecznego
Każda wypowiedz naukowa, codzienna, polityczna jest osadzona w narracji czyjegoś życia lub środowiska
15. Narracja:
powinna być czytana jako wypowiedź sformułowana w konkretnym momencie i w konkretniej sytuacji
Narracja wskazuje na element stawania się w naszych jednostkowych i zbiorowych biografiach. Stawania i niedomknięcia
sens opowieści jest zawsze ulotny i jego prezentacja, jak i odczytanie zależą od tego, przez kogo jest czytany i do kogo kierowany
Narracjami są wszystkie idee, łącznie z naukowymi
16. Dyskurs:
dyskurs, dyskursywizacja, dyskursywny – Jest to komunikowanie się związane z danym tematem, przedstawienie własnego zdania i uzasadnienie go, bronienie swojego zdania, swojego znaczenia słów
stało się wszechobecny za sprawą M. Foucault'a
są dyskursy polityczne, obyczajowe, prasowe, telewizyjne. Wszyscy prowadzą dyskurs. Są do niego włączani i z niego wyeliminowani. Każdy dyskurs ma swoje reguły prawomocności i wykluczania
już nie rozmawiamy i nie gawędzimy, ale prowadzimy dyskurs. Oczywiście dyskurs prowadzi się nie tylko za pomocą słów, ale i za pomocą strojów, konstruując wystawy w muzeach, urządzając polityczne manifestacje, wypisując receptę w przychodni, zamykając więźnia
skoro wszyscy biorą udział w jakimś dyskursie, to każda, w tym naukowa wypowiedz jest
częścią jakiegoś pola dyskursu i wartość oraz waga danej wypowiedzi daje się ocenić tylko w jego obrębie
17. dyskurs pojawiający się w pedagogice:
a) metapedagogika- metateoria analizująca i opierająca język i relacje między pojęciami i wyrażeniami pedagogicznymi
analizuje język danej narracji, jakie są zależności między używanymi pojęciami, które pojęcia zmieniają
swoje znaczenia w otoczeniu innych(konstruktywizm)
zastanawia się, jakie są kierunki wyjaśniania zjawisk, ich filozoficzne uzasadnienie, jakie są paradygmaty sposobów wyjaśnienia (metody badań)
18. Paradygmaty:
paradygmat- to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki
teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo- czyli za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi, którymi zajmuje się dana nauka
19. Dobry paradygmat posiada kilka cech, i m. in:
musi być spójny l
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.52 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!