ikona pliku doc

Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształceni notatki

edukacja w starożytnej Grecji i Rzymie


  925 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 925
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 153,50 kB.


Poglądy starożytnych Greków oraz Rzymian na wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że historia wychowania sięga swymi korzeniami czasów starożytnych, epoki helleńskiej. Rozbici na plemiona, tworzący odrębne, rywalizujące ze sobą państwa, Hellenowie, położyli trwałe fundamenty pod rozwój kulturowo-cywilizacyjny ówczesnego świata. Stworzyli tradycję oraz zwyczaje wychowawcze, z których wiele (choćby w postaci szczątkowej) praktykuje się po dziś dzień. W rozbiciu życia publicznego, w braku jednolitej państwowości, we wzajemnych utarczkach, walkach oraz wojnach, kryła się jednak niezwykła różnorodność, wielobarwność oraz rozmaitość kultywowanych zwyczajów oraz praktykowanych zasad życia codziennego. Ta różnorodność, wielobarwność oraz rozmaitość, rzutowały także na grecki sposób patrzenia na wychowanie. Każde z polis miało w tym względzie własne wyobrażenie o tym jak kształtować charaktery oraz tężyznę fizyczną młodych ludzi. Każde z polis wniosło do historii wychowania własny, odmienny pierwiastek. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu jak wychowywano, jak kształtowano postawy ludzi młodych w starożytnej Grecji. Spartański model wychowawczy Na początek kilka słów tytułem wstępu. Otóż, około roku 1100 przed naszą erą, greccy Dorowie najechali oraz rozgromili szczep Achajów. W konsekwencji tegoż wydarzenia, ludność rodzima, achajska, podzielona została przez najeźdźców na dwie, mniejsze podgrupy. Ci spośród Achajów, którzy w toku najazdu uznali prymat dorycki, pozbawieni zostali praw polityczno-obywatelskich, niemniej jednak, nie utracili osobistej wolności. Pozostali, sprzeciwiający się zwierzchnictwu doryckiemu, zostali przez najeźdźców sprowadzeni do roli ludności zależnej (pozbawionej wolności). Pierwszą z opisanych grup, Dorowie nazwali "periojkami", drugą zaś "helotami". Członkowie plemie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 153,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!