ikona pliku doc

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych notatki

pytania do egzaminu z PWoSM I rok Stosunków Międzynarodowych


  274 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 274
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 192.00 kB.


Pojęcie i cechy SM Stosunki międzynarodowe to relacje społeczne, wykraczające poza granice państw. Cechy: Brak hierarchicznego podporządkowania Brak naczelnych władz i obowiązkowego sądownictwa Większa żywiołowość Równość wobec prawa ? równość praw Pojęcie suwerenności Suwerenność to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa zostaje ograniczona gdy państwo wstępuje do jakiejś organizacji. Całowładność ? to cała władza w ręku organów władzy państwowej we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych Samowładność ? niezależność państwa od innych państw i organizacji Wewnętrzna ? w granicach Zewnętrzna ? poza granicami Pojęcie i przykłady internacjonalizacji , internalizacji, instytucjonalizacji Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie, wyjście poza granice państw (dobrowolnie). Obejmuje wszystkie zdarzenia i procesy, które dowodzą ciągłego wychodzenia poza to, co jest wyłącznie narodowe lub państwowe. Przykłady: Sfera materialna (gospodarcza) ? (jedwabny, bursztynowy szlak, złoty szlak- Mozambik), pieniądz, wynalazki Sfera polityczna ? doktryny, ideologie, sposób zarządzania państwem (ustroje) Sfera kulturowa ? style w sztuce obyczaje, święta, religie, nurty w kinematografii, moda Internacjonalizacja zagrożeń: Organizacje terrorystyczne i przestępczość zorganizowana, rozprzestrzenianie broni atomowe Dla pokoju: prowadzenie agresywnej polityki, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia ( A -atomowa, B ? biologiczna, C ? chemiczna) Konflikty etniczne Zagrożenia ekologiczne Internalizacja to proces stopniowego przyswajania i przyjmowania za własne poglądów, postaw, norm i wartości narzucanych z zewnątrz (przez osobę lub grupę sp
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 192.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!