ikona pliku doc

Podstawy terapii indywidualnej i grupowej notatki

I. Podstawowe pojęcia: psychoterapii II. Rodzaje psychoterapii: III. Interwencje (techniki) psychoterapeutyczne: IV. Wybrane zjawiska w psychoterapii: V. Fazy rozwoju grupy psychoterapeutycznej: VI. Czynniki leczące w terapii grupowej w ujęciu Yaloma


  342 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 342
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 114,00 kB.


Podstawy terapii indywidualnej i grupowej. Materiał na ćwiczenia. Opracowała Ewa Chmurska
Literatura:
„Psychoterapia” t. III, L. Grzesiuk, Warszawa, 2006
„Podstawy psychoterapii”, S. Kratochvil, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka, 2002
      Podstawowe pojęcia:
Psychoterapia jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ sięga do różnych obszarów medycyny i psychologii. Jak większość dyscyplin klinicznych, które zajmują się leczeniem chorób i zaburzeń, psychoterapia posiada część ogólną i szczegółową. Do części ogólnej należą teorie, metody oraz wyniki badań, do części szczegółowej zaś ich zastosowanie w poszczególnych rodzajach zaburzeń.
Współcześnie psychoterapia nie posiada jednolitej, ogólnie przyjętej teorii, lecz obejmuje około 10 głównych podejść (orientacji), z których każde posiada swoją własna, odrębnie zorientowaną teorię osobowości, etiopatogenezę zaburzeń, treści terapii oraz mechanizmy zmiany (procesy terapeutyczne), a także wypracowane metody, techniki leczenia i programy szkolenie, które z danej teorii się wywodzą.
Psychoterapia jest czynnością leczenia, leczniczym oddziaływaniem, specjalistyczną metodą leczenia lub zbiorem metod leczniczych, celowym wywieraniem wpływu, procesem społecznej interakcji. Różnic między czynnością psychoterapii a pozostałymi czynnościami leczniczymi należy szukać w kilku kierunkach: a) w tym, czym oddziałuje, b) na co oddziałuje, c) co zamierza osiągnąć, d) jakie procesy w jej trakcie zachodzą i e) kto oddziałuje:
      psychoterapia jest leczniczym oddziaływaniem za pomocą środków psychologicznych (zaliczamy do nich: słowa, zachowania niewerbalne, wzbudzanie emocji, tworzenie relacji terapeutycznej, sugestię, uczenie się, relacje i interakcje w grupie, itp.). Wykorzystywanie tych środków jest celowe i planowane.
      psychoterapia jest leczniczym oddziaływaniem na chorobę, zaburzenie lub anomalię. Jest to świadome i celowe działani
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 114,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!